2019. 08. 09. 07:20

Bérmegállapodás a ZÁHONY-PORT Zrt.-nél is!

A korábbi megállapodás és a VSZ-el most megkötött egyezségnek megfelelően a ZÁHONY-PORT Zrt.-nél is sor kerül időközi béremelésre.

A Vasutasok Szakszervezetévek kötött megállapodás alapján a munkáltató egyes meghatározott munkakörökben új személyi alapbér minimumokat vezet be. Amennyiben a munkavállaló bruttó havi személyi alapbére nem éri el az alábbi táblázatokban meghatározott értéket kiegészítésre kerül.

  •  Valamennyi telephelyen foglalkoztatott :

 

 

Munkakör

Minimum bruttó személyi alapbér Ft/hó

Művezetők

265 OOO

Raktárnok

200 OOO

 

  • Eperjeske-átrakó telephelyen foglalkoztatottak esetében:

 

Munkakör

Minimum bruttó személyi alapbér Ft/hó

Nehézgépkezelő, darukezelő

170 OOO

Darukötöző

156 OOO

 

  •  ZÁHONY 500-as Közvámraktár telephelyen foglalkoztatott:

 

Munkakör

Minimum bruttó személyi alapbér Ft/hó

Könnyűgépkezelő

158 OOO

 

  •  TMK Eperjeske, Komoró olajtelep, Záhony Vegyianyagátfejtő telephelyen foglalkoztatott:

 

Munkakör

Minimum bruttó személyi

alapbér Ft/hó

Általános karbantartó szakmunkás

 

200 OOO

Általános karbantartó szakmunkás 15 év MÁV-ZP folyamatos munkaviszony felett

 

 

205 OOO

 

  • TMK Eperjeske telephelyen foglalkoztatott:

 

 

Munkakör

Minimum bruttó személyi

alapbér Ft/hó

Általános karbantartó villanyszerelő

 

205 OOO

Általános karbantartó villanyszerelő 15 év MÁV-ZP

folyamatos munkaviszony felett

 

 

215OOO

Általános karbantartó minősített

hegesztő 15 év MÁV-ZP folyamatos munkaviszony felett

 

 

225 OOO

 

  • Központban foglalkoztatott:

 

Munkakör

Minimum bruttó személyi alapbér Ft/hó

Szakelőadó 1. 12 MMK

240 OOO

Rakodásirányító szakelőadó

diplomás

 

315 OOO

Rakodásirányító szakelőadó

285 OOO

 

 Az alapbéremelés vetítési alapja:

 Az alapbéremelés vetítési alapja az annak személyi hatálya alá tartozó munkavállalók 2019. augusztus]. napján érvényes besorolás szerinti alapbére.

 Az alapbéremelés személyi hatálya:

 Az alapbéremelésre jogosult az a Munkáltatónál Mt.szerinti munkaviszonyban álló  munkavállaló, akinek a munkaviszonya 2019. augusztus 1. napján statisztikai állományban fennállt vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály (különösen az Mt.128.§-132.§-ai) alapján kötelezően biztosítandó fizetés nélküli szabadságot vett igénybe illetve 30 napot meghaladó keresőképtelen állományban volt.

További jogosultsági feltételek:

  •  Azon munkavállaló esetében, aki 2019. augusztus napján a kollektív szerződés szerinti, munkabért érintő valamely hátrányos jogkövetkezmény végrehajtása alatt áll, az alapbéremelést egyrészt 2019. augusztus1. napjával is, másrészt a hátrányos jogkövetkezmény végrehajtását követően az eredeti alapbérre is meg kell valósítani.
  • Azon munkavállaló esetében, aki augusztusl. napján határozott időtartamú munkaszerződés-módosítás alapján eltérő alapbérben részesül, az alapbéremelést egyrészt 2019. augusztus1. napjával is, másrészt a határozott időtartam lejártát követően az eredeti alapbérre is meg kell valósítani.

 

 Választható béren kívüli juttatások:

 A Munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szociális hozzájárulási adó 2019. július l-jei csökkentésének   eredményeként    a   VBKJ    rendszerben    az   egyes   juttatások    vásárlóértékének, költségszorzójának változása miatt 2019. július 01. napja és 2019. december 31. napja között keletkező, az egyéni VBKJ nyilatkozat alapján meghatározott maradványösszeget VBKJ megváltás címén, VBKJ készpénzjuttatásként 2019. december hónapban kifizeti a munkavállalók részére.

 

Kapcsolódó dokumentum:

Aláírt bérmegállapodás

 

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.