2022. 07. 07. 10:13

Évközi segítség

A július 6-i csoportszintű érdekegyeztető ülésen Pafféri Zoltán elnök-vezérigazgató arról tájékoztatta a szakszervezeteket, hogy a Vasutasnapra a bérmegállapodáson felül kért többletjuttatás kifizetését a tulajdonos nem engedélyezte, ahhoz plusz forrást nem biztosít. De nem csak erről, hanem további fontos kérdésekről is szó volt a tárgyaláson.

A megugró infláció miatt a Vasutasok Szakszervezete továbbra is fontosnak tartotta, hogy legyen kifizetés júliusban.

Ezért a felek abban állapodtak meg, hogy a 2022. évi lojalitási juttatásból egy nagyobb összeg már július hónapban legyen kifizetve a munkavállalóknak.

Ennek értelmében bruttó 230 000 forint kerül kifizetésre júliusban. A munkavállalóknak – nyilatkozat után – lehetőségük lesz az összeget SZÉP-kártya „Szálláshely” alszámlára kérni. Fontos, hogy 2022.12.31-ig az egyes alszámlákon lévő kereteket más alszámlák költési területeire is felhasználhatják a kártyabirtokosok.

A korábbi évekkel ellentétben (amikor a munkáltató maga döntött) a munkáltató vállalta, hogy csoportszinten a 2022. évi bérmegtakarítás terhére megvalósuló, év végi egyszeri kifizetés felosztási elveiről a Csoportszintű Érdekegyeztető Tanács dönt. Ezen elvek alapján a felek társaságonként megállapodnak.

A bérmegállapodás módosítása mellet a felek elfogadták „a MÁV-VOLÁN-csoport munkavállalóit érintő egyes foglalkoztatáspolitikai, egészségvédelmi és szociális intézkedések alkalmazásáról” szóló megállapodást.

Ennek köszönhetően a MÁV-Volán-csoport egészére sikerült olyan elemekben megállapodni, amelyek megfelelő foglalkoztatási biztonságot jelentenek egyes sajátos helyzetekben, valamint támogatják az egészségmegőrzést, a munkaképesség-csökkenésének megelőzését, vagy rendkívüli élethelyzetekben segítséget nyújtanak az arra rászoruló munkavállalóknak.

BÓNUSZ Évek program (korábbi MÁV-ÉVEK)

A program célja (az adott feltételek teljesülése mellett) az öregségi teljes nyugdíjra vagy korhatár előtti ellátásra való jogosultság megszerzéséig lehetőség biztosítása a szolgálati idő növelésére.

Önkéntes egészségpénztári rehabilitációs támogatás a megváltozott munkaképességű munkavállalók részére

A munkáltató a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 22. §-a alapján a megváltozott munkaképességűnek minősülő munkavállalók részére havi bruttó 20.000 Ft összegű munkáltatói önkéntes egészségpénztári rehabilitációs támogatást biztosít

Egészségügyi szűrőprogram

A munkavállalók munkavégző képességének megőrzése, egészségük megtartása, és az egészségi állapotuk kontrollálása érdekében a munkáltató egészségügyi szűrőprogramot dolgozhat ki az aktív munkaviszonyban lévő munkavállalók számára, amelyről a kollektív szerződést megkötő szakszervezetekkel állapodik meg. A munkavállalók a szűrővizsgálaton 3 évente, önkéntes alapon vehetnek részt, igazolt, fizetett távollét keretében.

Munkabér előleg

Munkabér előleg a munkáltató által meghatározott jogosultsági feltételekkel rendelkező munkavállaló részére, kérelme alapján adható, visszafizetési ideje legfeljebb hat hónap.

Temetési segély

Az a munkavállaló, aki szülőjét, gyermekét, örökbefogadott gyermekét, örökbefogadó szülőjét vagy házastársát temetteti el, kérelme alapján temetési segélyben részesül. Az adható temetési segély felső határa legalább 50 000 Ft.

Nyugdíjba vonulók emléktárgya

Felek kifejezik azon szándékukat, továbbá a munkáltató vállalja, hogy minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az öregségi nyugdíjra, vagy a korhatár előtti ellátásra jogosult munkavállalók esetében egyedi értékű emléktárgy adományozására kerüljön sor.

Kapcsolódó dokumentumok:

Bérmegállapodás módosítása

Megállapodás a MÁV-VOLÁN-csoport munkavállalóit érintő egyes foglalkoztatáspolitikai, egészségvédelmi és szociális intézkedések alkalmazásáról

 

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.