2018. 02. 23. 20:15

Menetkedvezmény, diszkriminatív rendelkezés a kollektív szerződésben és differenciált béremelés a MÁV-HÉV Zrt-nél.

A Vasutasok Szakszervezete minden lehetséges fórumon folyamatosan képviseli a menetkedvezményi jogosultság kérdését. A jelenleg sok munkavállalónak hátrányt jelentő szabályozásban azonban vannak világos és egyértelmű előírások. A MÁV-HÉV Zrt.-nél ezeket csak be kellene tartani. Emellett kértük a KSZ egy diszkriminatív rendelkezésének felülvizsgálatát, valamint tárgyaltunk a differenciált béremelésről is.

A Vasutasok Szakszervezete legutóbb 2017. március 22-én kelt levelében tájékoztatta a MÁV-HÉV Zrt. vezetését arról, hogy az egyes vasúti utazási kedvezményekről szóló 57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet alapján a MÁV-HÉV Zrt. munkavállalói vasúti utazási kedvezményre jogosultak. A hivatkozott jogszabály 2.§ -a alapján ugyanis, a kedvezményezett vasúti társaság munkavállalójának, nyugdíjasának vasúti menetkedvezmény jár.

Emellett jeleztük azt is, hogy a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 2. § 1. pontja szerint az elővárosi személyszállítási közszolgáltatás alapellátásnak minősül, továbbá, hogy a törvény 37. § (1) bekezdése szerint az elővárosi vasúti személyszállítási közszolgáltatást végző vasúti társaság munkavállalóját, nyugdíjasát utazási kedvezmény illeti meg.

Mindezekre tekintettel, érthetetlen számunkra, hogy a munkavállalók a mai napig nem kapták meg a vasúti arcképes igazolványukat, sőt az is, hogy ezt a munkáltató mérlegelési jogkörbe tartozó kérdésnek tekinti.

Az erre vonatkozó jogszabályok világosak és egyértelműek, ezért kérjük, hogy a munkáltató haladéktalanul intézkedjen az igényjogosultak számára a kedvezmény igénybevételéhez szükséges folyamatok megkezdéséről!

 

A MÁV-HÉV Kollektív Szerződésének „Béren kívüli javadalmazások” fejezetében a felek utazási kedvezmény juttatás biztosításában állapodtak meg, amely juttatás a munkáltató és egy harmadik fél között létrejött egyéb megállapodás alapján, az abban foglalt feltételek szerint illeti meg a MÁV-HÉV Zrt. munkavállalóit és hozzátartozóikat.

A Vasutasok Szakszervezete információi szerint e külső, ún. viszonossági megállapodás a hozzátartozók tekintetében korlátos, ugyanis nem terjed ki a munkavállaló valamennyi hozzátartozójára (csupán a munkavállaló két hozzátartozójának igényelhető).

Az, hogy a viszonossági megállapodás a hozzátartozókra vonatkozóan diszkriminatív kitételt alkalmaz és ezt a kitételt a kollektív szerződést kötő felek integrálták a kollektív szerződésbe, álláspontunk szerint súlyos jogszerűségi aggályokat vet fel.

A normaszöveg emellett pontatlan, és kifejezetten furcsa, hogy egy bármikor megváltoztatható külső megállapodásra hivatkozik. Technikailag kétségbe vonható az is, hogy a szöveg úgy említ hozzátartozót, hogy nem is definiálja azt.

Mindez alátámasztja azon véleményünket, hogy a kollektív szerződés megkötése elhamarkodott volt és több elemére vonatkozóan jogvitákat kiváltható szövegezést tartalmaz.

Fentiekre tekintettel kérjük, hogy a kollektív szerződés szerinti utazási kedvezmény biztosítását a munkavállalók valamennyi (közeli)hozzátartozója részére kiterjeszteni szíveskedjenek!

 

Február 21-én a munkáltató képviselője átadta a 6 MMK-17 MMK átlag alapbér adatokat, majd a 2018. évi differenciálásra fordítható összegről tájékoztatta az érdekképviseleteket.  Ezután előadta azt a javaslatát, hogy a 2 159 100 Ft differenciálási összeget a HÉV vasúti járművezetők bérezésére kívánja fordítani, egységes elosztásban. A többi érintett munkavállaló vonatkozásában csak a bérfelülvizsgálatot követően nyílik meg a lehetőség a bérfejlesztésre, amennyiben a forrás rendelkezésre áll.

A jelenlévő szakszervezetek ezt a javaslatot egyöntetűen elutasították. Hangsúlyozva, hogy elfogadják a HÉV vasúti járművezetők prioritását, de azt nem, hogy más munkavállaló nem részesülhet a differenciált bérfejlesztésből.

Javaslatot tettünk arra, hogy a munkáltató forduljon a tulajdonoshoz a bérfeszültség kezelésére többlet forrás megszerzéséért, mutassa be milyen különbség van azonos munkakörben foglalkoztatott munkavállalók bérezésében. A szolgáltatási színvonal megtartása, a közlekedés biztonságának megőrzése érdekében a pályás és TEB-s munkakörben foglalkoztatottak versenypiaci hátrányának csökkentése érdekében szükség van a differenciált bérfejlesztés kiterjesztésére ezen munkavállalói csoportok részére is.

 A munkáltatói oldal tudomásul vette a döntést és a tárgyalást felfüggesztette.

Kapcsolódó dokomentumok:

VSZ HÉV Hírnök

HÉV vasúti arcképes kapcsán írt levelünk

A KSZ Utazási kedvezmény ügyében írt levelünk

Borítókép: mav-hev.hu

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.