2021. 04. 17. 20:27

Módosuló járványügyi intézkedések

A járványügyi készültség fokozása érdekében, az azzal összefüggő foglalkoztatási kérdések tárgyában 2021. április 8. napjától hatályos 8988-1/2021/MAV számú rendelkezés V. pontja 2021. április 19-től módosul.

A 12 éven aluli gyermek esetében szükségessé váló a napközbeni, lakóhelyen  történő felügyelet biztosítása:

A köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről szóló 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 1.§-a szerint az óvodákban a 2021. március 8. napjával elrendelt rendkívüli szünet 2021. április 19. napjától megszüntetésre kerül.

A hivatkozott rendelet 2.§-a kimondja, hogy 2021. április 19. napjától az általános iskolák 1-4. évfolyamain (alsó tagozat) a tantermen kívüli, digitális munkarend megszüntetésre kerül, ezen évfolyamok rendes munkarendben működnek.

Az általános iskolák 5-8. évfolyamai (felső tagozat), a középiskolák 2021. május 9. napjáig tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek, majd 2021. május 10. napjától a köznevelési intézmények és a szakképző intézmények valamennyi évfolyamán a tantermen kívüli, digitális munkarend megszüntetésre kerül.

A fentiekre tekintettel az óvodai ellátásban résztvevő, illetve általános iskolában tanuló, 12 éven aluli gyermek esetében már csak különösen indokolt esetben kerülhet sor arra, hogy szülő maga biztosítsa a napközbeni, lakóhelyen történő személyes felügyeletét.

Amennyiben a munkavállaló valamely igazolt, különösen indokolt esetben mégis csak személyesen tudja biztosítani a vele közös háztartásban élő gyermeke felügyeletét, akkor ez a Munka Törvénykönyve 55. § (1) bekezdés k) pontja alapján mentesülést jelenhet a munkavégzési kötelezettsége alól. Ez a jogcím változatlanul igazolt, de fizetetlen távollétet biztosít a munkavállalónak a személyes gyermekfelügyelet ellátása miatt kiesett munkaidőre.

Amennyiben a munkavállaló indokolt és igazolt kérelmet nyújt be, hogy továbbra is maga kénytelen valamely méltányolható okból biztosítani a 12 éven aluli gyermekének napközbeni, lakóhelyen történő személyes felügyeletét, akkor arra továbbra is a korábban alkalmazott, alábbi eszközök állnak rendelkezésre.

Szabadság igénybevétele a gyermek felügyeletére. A munkavállaló kérelmére lehetőség van akár a 2021. évre járó szabadság teljes mennyiségének igénybevételére, amelynek időtartamára a munkavállalót a távolléti díja illeti meg. (A munkavállalói szabadságkérelem ez esetben a kérelemre vonatkozó határidő betartása nélkül is engedélyezhető.)

Otthoni munkavégzés igénybevétele a gyermekfelügyelet alatt.

Amennyiben a munkavállaló munkakörének ellátása otthoni munkavégzés keretében - a gyermekfelügyelet mellett is - lehetséges és ezt a munkavállaló vállalja, akkor részére és kérelmére az otthoni munkavégzés lehetőségét biztosítani kell. Amennyiben a munkavállaló a munkakörét otthoni munkavégzés keretében látja el, a munkabérére jogosult.

A kiesett munkaidő utólagos ledolgozása

Azon munkavállaló indokolt írásbeli kérelmére, aki 12 éven aluli gyermeke napközbeni felügyeletéről személyesen gondoskodik, és a 2021. évben rendelkezésére álló fizetett szabadságának legalább időarányos részét már igénybe vette, de a munkaköre "Otthoni munkavégzés" keretében nem látható el, engedélyezhetővé válik a kiesett munkaidő utólagos ledolgozása.

lgy a munkavállaló a gyermekének napközbeni felügyeletének ellátása miatt a tárgyhónapban kieső munkaidőre vonatkozóan a munkabérére jogosult és a kiesett munkaidő utólagos ledolgozására a munkáltató 2021. december 31. napjáig biztosít lehetőséget.

A kiesett munkaidő utólagos ledolgozása nem minősül rendkívüli munkavégzésnek.

A munkavállaló indokolt írásbeli kérelmére az utólagos ledolgozás engedélyezéséről a munkáltatói jogkörgyakorló dönt.

Amennyiben a kiesett munkaidő teljes mennyiségének pótlólagos ledolgozására 2021. december 31. napjáig nem kerül sor, akkor a munkáltató a le nem dolgozott órákra kifizetett munkabért jogosult visszakövetelni, ehhez a kérelme benyújtásával a munkavállaló hozzájárulását megadja. (E körülményre az engedélyező munkáltatói döntésben utalni kell.) Az utólagos ledolgozás engedélyezésérő, l majd a későbbiekben ténylegesen kiesett munkaidő és az utólagos teljesítés mértékéről az Operatív HR igazgatót írásban tájékoztatni kell.

Amennyiben a felügyeletet igénylő gyermek(ek) másik szülője is a MÁV-VOLÁN csoport munkáltatóinak munkavállalója, akkor a munkaidő-beosztásukat (vezénylésüket) lehetőség szerint úgy kell kialakítani, hogy a szülőknek egy időben ne legyen munkavégzési kötelezettségük.

Kapcsolódó dokumentum:

8988-2/2021/MAV. számú elnök-vezérigazgatói rendelkezés

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.