2020. 03. 20. 14:58

Mt, KSZ, átvezénylés és sikertelen vizsga...

2020. március 19. napjával hatályba lépett a 47/2020 (III. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről, amelynek alapján a veszélyhelyzet alatt előírt tilalmak, korlátozások betartása érdekében a Munka Törvénykönyve a Rendelet 6.§ (2) bekezdése szerinti eltérő szabályokkal kerül alkalmazásra.

A MÁV Elnök-vezérigazgatója 10301/2020/MAV. számú rendelkezése a Rendeletben foglaltakra figyelemmel alkalmazandó új szabályokat tartalmazza. Ezek közül kiemelendő, hogy a vészhelyzet alatt a közölt munkaidőbeosztás időbeli korlátra tekintet nélkül egyoldalúan is módosítható a munkáltató által. Azonban a Kollektív Szerződésben szereplő rendkívüli átvezénylési díj az öt napon belüli szolgálatok esetében továbbra is megilleti a munkavállalót. A Rendelet felhatalmazást ad arra is, hogy a munkáltató és a munkavállaló megállapodása a Munka Törvénykönyve bármely rendelkezésétől eltérjen. A MÁV Zrt. esetében erre munkáltatói oldali kezdeményezéssel csak központilag meghatározott tárgykörökben és feltételekkel kerülhet sor. Mindezekre csak a vészhelyzet megszűnését követő 30 napig van lehetőség.

Kértük a MÁV-ot, hogy a csoport valamennyi vállalata tekintetében tegye meg a szükséges lépéseket a hasonló rendelkezések kiadása érdekében. Kapcsolódó rendelkezés egyben iránymutatás is a cégcsoport munkáltatói számára. A levélben foglaltak hamarosan mindegyik vállatnál bevezetésre kerülnek.   

A veszélyhelyzettel összefüggésben, 2020. március 16. naptól az időszakos hatósági vizsgák elhalasztása miatt a MÁV Zrt. O.1. számú Oktatási és Képzési Utasításáról szóló 43/2019. (08. 23. MÁV Ért. 15.) EVIG. sz. utasítás 4.2.8.3. pontját is módosította az Elnök-vezérigazgató úr, a sikertelen időszakos hatósági vizsgával rendelkező munkavállalók foglalkoztatása kapcsán. Ez szerint a koronavírussal kapcsolatban kihirdetett vészhelyzet időtartamára a sikertelen időszakos hatósági vizsgát tevő munkavállaló, amennyiben más munkakörben való foglalkoztatására nincs lehetőség az első javítóvizsga időpontjáig továbbra is mentesül a munkavégzés alól, de csak az alapbére 50%-ának megfizetése mellett. Ha azonban a más munkakörben történő foglalkoztatásra irányuló ajánlatot a munkavállaló elutasítja, akkor erre az összegre sem lesz jogosult.

A munkáltató ezekkel a lépésekkel nem élt vissza a Rendelet alapján kapott – a szakszervezetek által egyébként vitatottan széles körű – lehetőségekkel.

Kapcsolódó dokumentumok:

Tájékoztató levél az Mt.-től való eltérés kapcsán

Rendelkezés sikertelen időszakos vizsgára vonatkozóan

 

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.