2018. 05. 17. 13:29

Sajátos elképzelése van a MÁV-HÉV Zrt. vezetésének a munkaügyi kapcsolatokról,

hiszen az e tekintetben „sorvezetőként” is felfogható Munka törvénykönyve rendelkezéseit rendre figyelmen kívül hagyja. Persze az is lehet, hogy csak a munkaügyi kapcsolatokkal foglalkozó humán szervezet nem áll a helyzet magaslatán, vagy összejátszik az egyik kollektív szerződéskötésre jogosult szakszervezettel a többi érdekképviselet kiszorítása érdekében, esetleg mindhárom tényező együttesen fennáll. Egy biztos, ezek olyan súlyos problémák mind szakmai, mind kapcsolati szempontból, amelyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni.

A MÁV Csoport szintjén létrejött bérmegállapodás differenciált bérfejlesztésre vonatkozó részét a MÁV-HÉV Zrt. megsértette azzal, hogy nem a bérmegállapodásban rögzített alapelvek mentén osztotta fel a differenciált bérfejlesztésre rendelkezésre álló költségkeretet, illetve hogy csupán egyetlen munkakör munkavállalói körében osztotta fel azt.

Sajnálatos tény, hogy erre a jelenlegi KSZ kötésre jogosult szakszervezetek – a VSZ minden érve és javaslata - ellenére áldásukat adták. Később ígéretet kaptunk arra vonatkozóan, hogy a javaslatainkat figyelembe véve, rendezik a műszaki, gazdasági, kocsiszakszolgálat munkaköreiben dolgozó munkavállalók bérét is, azonban erre a mai napig nem került sor. Ígéretet kaptunk a március 5-én megküldött KSZ módosító javaslataink megtárgyalására is (HÉV vasúti járművezetők 35%-os bérpótléka a járművezetéssel töltött időre, illetve a munkaruházati ellátás módosítása), azonban hogy-hogy nem, ez sem került érdemben terítékre.

Azt csak mellékesen említjük, hogy a tárgyalásokra szóló meghívót a legjobb esetben is csak a tárgyalást megelőző nap késő délután szoktuk megkapni, de volt olyan eset is, amikor – véletlenül – pont mi maradtunk le a címlistáról. A legutolsó alkalommal már mondhatnánk, hogy figyelmesebbek voltak - hiszen május 11 és 14-e között volt 2,5 nap szervezésre hagyott idő -, de az igazság az, hogy május 11-e pénteki napra esett és a HÉV humán szervezetének munkatársai annyira elfoglaltak voltak, hogy csak 18.45-kor sikerült a meghívót kiküldeni…sicc!

Na, de a lényeg: a meghívóval érkezett egy munkáltatói javaslat, amely a következőket tartalmazta (bértáblával, összegekkel együtt).

  • A HÉV vasúti járművezetők valamint a forgalmi szolgálattevők díjazására új, magasabb bérminimum és bértábla bevezetésére kerül sor,
  • a megszakítás nélküli munkarendben dolgozók délutáni műszakpótléka 30%-ra emelkedik közel 35, a forgalom lebonyolításában összefüggő végrehajtói munkakörben,
  • új díjazási elemként bevezetésre kerül a „START” és a „STOP” pótlék a legelső és a legutolsó járatokra 1.000,- Ft/szolgálatonként.
  • Az érvényes HÉV vasúti járművezetői engedéllyel rendelkező munkavállalók munkakörtől és az MMK besorolástól függően alapbéremelésben részesülnek.
  • A behíváson alapuló munkaviszony alapján HÉV vasúti járművezető munkakörben foglalkoztatott munkavállaló estén az alapbér 1.800,- Ft/óra összegre emelkedik és az alapbérén felül besegítői órabér-kiegészítés illeti meg a besegítő munkavállalót.

A késői meghívó ellenére, a VSZ részt vett az egyeztetésen, ahol jeleztük, hogy a munkáltatói javaslattal nem értünk egyet és azt csak a munkavállalókkal történő egyeztetés és felhatalmazás után írjuk alá. Ezzel egy időben javaslatot fogalmaztunk meg az infrastruktúra területén dolgozók piaci bérszínvonalhoz történő felzárkóztatására felhívva a munkáltató figyelmét arra, hogy az e területen dolgozó munkavállalók immár harmadik éve csak a kötelező minimális béremelésben részesültek. Idézet a február 28-i megállapodásból: 7. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás aláírását követően a 6. ponton túlmenően megvizsgálják a vasút szakmai, járműműszaki és az infrastruktúra fenntartási szakterületek munkaköri és bérezési körülményeit, és egyeztetést folytatnak ezen munkakörök piaci bérszínvonalhoz történő felzárkóztatás lehetséges módjáról, lépéseiről szóló megállapodás megkötése érdekében.”Sajnos az aláíró felek ezt nem tartották be. A munkáltató 2018. május 16. 10 óráig kért írásos visszajelzést a javaslat aláírásáról.

2018. május 15-én írásban is megküldtük javaslatunkat, amelyet kiegészítettünk egy átfogó, az átlagbérekre vonatkozó tájékoztatáskéréssel. A vezérigazgató visszajelzésében úgy reagált, hogy a felvetésünkkel egyetért és megvizsgálják a pályás, TEB-es szakmák bérfelzárkóztatási, valamint a megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatottak – szintén általunk felvetett - délelőtti műszakpótlék kérdéskörét is.

A május 16-i aláírási nyilatkozatra nem reagáltunk, ezzel jelezve, hogy álláspontunk nem változott, illetve feltételezve, hogy a tárgyalások folytatódnak a javaslatainkra tekintettel.

Azonban nem így történt.

Május 15-én, tehát a visszajelzésre megadott határidő előtt egy nappal, az FHSZ honlapján már megjelent az aláírt megállapodás az azt kiegészítő munkáltatói kommunikációval együtt. Ez már csak abból a szempontból is érdekes, hogy a másik KSZ aláíró, a HDSZ még a tárgyaláson jelezte, hogy ő csak május 17-én reggel tud választ adni. A válasz pedig nemleges volt, tehát a másik aláíró sem támogatta a munkáltatói javaslatot.

Mindebből kétséget kizáróan az derül ki számunkra, hogy a munkáltató nem csak a képviselettel rendelkező KSZ kötésre nem jogosult szakszervezeteket nem tekinti partnerének, de kifejezett megkülönböztetést alkalmaz a KSZ kötésre jogosult szakszervezetei között is! Ez a gyakorlat azonban nem csak jogellenes, de példátlan is a MÁV Csoport értékrendszerében, amit nem kívánunk és nem fogunk szó nélkül hagyni!

Vasutasok Szakszervezete

Hírnök nyomtatható változata innen tölthető le.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.