2017. 11. 10. 18:01

Sok életbevágó téma a MÁV SZK érdekegyeztetésén

A MÁV Szolgáltató Központ november 8-i érdekegyeztetésén többek között szó esett a ruhaellátás új rendszerének indulásáról, a 2018. évi oktatásokról, valamint a vállalat aktuális foglalkoztatási helyzetéről.
  1. Tájékoztató a munkavállalói elégedettségmérés novemberi indításáról

A Budapesti Corvinus Egyetemmel kötött szerződés alapján a MÁV SZK Zrt. vezetése a munkavállalók elégedettségi felmérésével a fluktuáció csökkentésére, a munkahelyi jó közérzet, a hatékonyabb munkavégzés és többek között a munkavállaló és a vezető közötti elégedettségre helyezteti a hangsúlyt. Dr. Csepeti Ádám egyetemi adjunktus munkájuk sokrétű céljáról és a felmérés ütemezéséről tájékoztatott minket. Első körben a 6 Üzletág 4-5 munkatársa, majd vezetők és helyetteseik ill. vegyes csoportos beszélgetések történnek december 20-ig. Jövő január első felében mindenkihez online kérdőívet juttatnak el. Februárban fórum keretében ismertetik az eredményt. A munkáltató bízik abban, hogy a munkavállalók aktívan reszt vesznek a folyamatokban.

Szakszervezetünk hozzászólásában kiemelte, hogy minden olyan kezdeményezést támogat – és az abban való hatékony részvételre felkéri tagságát is-, mely a munkavállalók és a cégcsoport hosszú távú foglalkoztatásbiztonságát és hatékonyságát hivatott segíteni.

 

  1. Tájékoztató a MÁV SZK Zrt. 2018. évi képzési tervéről

A 2018.évi képzési terv a kötelező, - és  a fejlesztési célú képzések támogatására épül, igénybe véve a BGOK tanfolyamait. Csoportszintű egyeztetést követően kerültek tervezésre a külsős képzések. Az informatika területén ismét nehéz feladat megfelelő képzési formákat és előadókat találni.

Hozzászólásunkban kiemeltük a képzések fontosságát, melyen keresztül a munkavállalók megbecsülését is kifejezésre juttathatja a munkáltató. A 2017. évi képzési terv végrehajtásáról kértünk értékelést. 2017-ben a létszámhiány is közrejátszhatott abban, ha munkavállalók nem tudtak részt venni a tervezetben előírtakon. 

 

  1. Tájékoztató a PKR Szabályzat („ruhautasítás”) kiadásának aktuális helyzetéről

A Pontkeretes Rendszer élesben történő alkalmazását a MÁV SZK Zrt. ruhaügyintézőit követően a szervezet ruhaellátásban részesülő 500 fő munkavállalója november 20-tól kezdi el használni.  Ezt követően történik a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. munkavállalói felé az alkalmazás megnyitása. A rövidesen kiadásra kerülő csoportszintű Ruhautasítás teljes egészében a PKR-re épül.

Szakszervezetünk a ruharaktárakban és a ruhapontokon dolgozó kollégáink kiválasztására, tájékoztatására, munkakörülményeik és feltételeik, munkajogi leszabályozásuk hiányosságaira hívta fel a munkáltató figyelmét és kért intézkedést. A ruhapontokra beosztott olajkutasok és raktári dolgozók   munkájának koordinálására és a feltételek biztosítására külön kiemelten kértük a munkáltatót.

 

  1. Tájékoztató a MÁV SZK Zrt. I-IX. havi létszám- és a foglalkoztatási jellemzőinek alakulásáról

95 fő hiánnyal zárta az első 3 negyedévet a szervezet. Ebből természetesen következik a kimagasló, 21601 túlóra, mely 55 %-kal több az előző év azonos időszakához képest. A munkáltató kiemelten számít a dolgozói ajánlásokra. Preferálni kell ezt a nagyon jó és eddig bevált kezdeményezést. Hozzászólásunkban kiemeltük, hogy támogatjuk a toborzás-kiválasztás folyamat átértékelését, felgyorsítását annak érdekében, hogy a jelentkezők minél hamarabb munkába tudjanak állni. Ennél a napirendi pontnál is utaltunk arra, hogy közös érdekünk a menetkedvezményt szabályozó kormányrendelet módosításának minél előbbi elfogadása. Eggyel több ajánlási lehetőség az újfelvételes, leendő munkatársainknak is a toborzás folyamatában.

 

  1. A targonca- és gépjárművezetők foglalkoztatásának aktuális kérdései

Az érintett munkakörök, a munkavállalói képzettségek elismerését, annak rendezését folyamatosan kérte szakszervezetünk. Kérésünknek köszönhetően a munkáltató elvégezte a szükséges elemzéseket, értékeléseket. A szervezetnél 76 fő targoncavezetői képesítéssel rendelkező munkavállaló közül 18 fő nem érte el a garantált bérminimumot. Ennek a rendezése november 1-gyel megtörtént. A gépjárművezető munkakör felülvizsgálata az érintett üzletág vezetőivel, munkáltatóival folyamatban van.

 

  1. Tájékoztató a 2017. október 1-jén hatályba lépett SZMSZ módosításhoz kapcsolódó munkáltatói intézkedésekről

A legnagyobb szervezeti változás az Integrált Ellátási Üzletágat érintette. Anyagellátás Üzletág és Beszerzési Üzletág került kialakításra a feladatok elkülönítésével.  Kértük a szervezetek teljes munkaköri mátrixát – MK megnevezését, besorolását -, mivel tagjaink tájékoztatása szerint a Beszerzési és az Anyagellátás Üzletágaknál munkaköri leírás módosítások történnek, besorolási és átsorolási intézkedések zajlanak, melyekről a munkavállalók már az értesítéseket, munkaköri leírásokat és munkaszerződéseket megkapták.

A munkáltató tájékoztatásában elmondta, hogy az Anyagellátás Üzletág megalakításával 306 fő értesítést és 40 fő munkaszerződés módosítást kapott. A Beszerzési Üzletág kialakításával 354 fő értesítést és 19 fő munkaszerződés módosítást kapott a megalakítást követően. 4 munkakör megnevezése és feltételei változtak. Ez többeknél nemcsak a munkakör megnevezésében, hanem MK besorolásában is változást okozott. AZ MK változás csak előre lepéssel, vagyis felfelé történő átsorolással járt, munkakör visszasorolás nem történt. Ez az munkaköri átvilágítás, felülvizsgálat a közeljövőben a leltározás területét fogja érinteni.

 

  1. Napirend utáni felvetéseink
  • Kértük a mai TÉT ülés napirendi pontjaihoz tartozó, a napirendeknél átadott anyagok elektronikus úton történő megküldését. Így az aktuális szervezeti ábrát, a munkáltatói jogkörgyakorlók és humánpartnerek elérhetőségét.
  • Kértük a Budapesti Igazgatóság Kerepesi úti székházában uralkodó munkakörülmények felülvizsgálatát. Kiemelten kell kezelni a lift és páternoszter évek óta kritikus állapotát, Felül kell vizsgálni a takarítást is, amely szerintünk sem minőségben, sem rendszerességében nem megfelelő.
  • A menetkedvezményi kérdés aktualizálásaként jeleztük, hogy a MÁV-START Zrt. 10 éves megalakulására - vállalatcsoporti szinten - meghirdetett ünnepi eseményre kiadott hírlevélben is kiemelten kérik „A belépéshez feltétlenül hozza magával arcképes igazolványát!”.

Ezzel kapcsolatban a Vasutasok Szakszervezetének elnöke a MÁV-START Zrt. Humánerőforrás vezetőjének is jelezte, hogy az arcképes igazolvánnyal nem rendelkezőknek is biztosítsák rendezvényen történő részvételt, és ennek megfelelően módosítsák a vonatkozó hírlevelet.

A VSZ SZK Hírnök nyomtatható verziója itt elérhető.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.