2019. 06. 28. 12:23

Újabb egyeztetés és kezdeményezések a MÁV-HÉV Zrt.-nél

A Vasutasok Szakszervezete egyeztetést tartott a MÁV HÉV Zrt.-nél, melyen a létszámhiány miatti többletfeladat elvégzéséért, a munkaerő megtartása érdekében alapbér kiegészítést is kezdeményezett.

Felvetettük a 2019. július 1-től hatályba lépő 2%-os szociális hozzájárulási adó csökkentést, mint fedezetet. Valamint ezzel összefüggésben javaslatot tettünk a VBKJ kezelésére is.

A kezdeményezést kiváltó ok a garantált bérminimum 2019. évi 8%-os emelése, amely feszültséget generált a hároméves bérmegállapodásban rögzített 5%-os bérfejlesztés végrehajtásával összefüggésben. Javasoltuk, hogy a MÁV csoportnál zajló felülvizsgálatot követően, a frekventált munkakörökben történjen személyi alapbér emelés a munkaerő megtartása érdekében.

Válaszában a vezérigazgató elmondta, hogy a forrás biztosítása után van lehetőség a bérek emelésére. Pályára kell állítani a vállalatot, növelni kell a bevételeket, illetve a tényleges költség finanszírozást a közigazgatási határon belül is meg kell oldani.

Több kezdeményezésük van, mely pozitívan érinti, érintheti a munkavállalókat. Egyik ilyen az üdültetés, a másik pedig a szociális-, és munkakörülmények javítása. A jelenlegi munkaerő-piaci viszonyok miatt a távozni szándékozókat nem nagyon tudja maradásra bírni, hiszen a rövidtávú kereskedelmi csábítás vonzó, de már szép számmal vannak visszatérők is.

Arra a kérdésre, hogy a munkaruha, védőruha ellátás folyamatossága érdekében írásban benyújtott felvetésünkre mit tettek, azt válaszolta, hogy felmérés készült a védőeszközök igényléséről, melyet eljuttatnak a MÁV SZK részére azzal, hogy az igények szerinti teljesítést fogják kérni. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor szóba kerülhet a keretszerződésből való kilépés is.

Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban megküldött írásos javaslatunkra (amely itt olvasható) , amely a HÉV járművezetők részére biztosítandó napszemüvegre is kitért, az a válasz érkezett, hogy a munkáltató a kérést megvizsgálja, illetve írásbeli szakmai választ kapunk.

Javaslatot tettünk, a HÉV járművekre fényvisszaverő fólia beszerzésére, illetve a járműveken hűtőtáska biztosítására is, amelyek lehetőségeit szintén megvizsgálják.

Írásban, a konzultáció alatt adtuk át a vezérigazgató részére a VSZ fejlesztési javaslatait, amelynek kapcsán előnyösnek véltük egy fontossági sorrend kialakítását. Néhány konkrét példát is elemezve megállapítható, hogy közös a szándék a vonatmegállító rendszer bevezetésében, a veszélyeztetett pontok felszámolásában, a perontükrök fűtésének időben történő visszakapcsolásában, a járművek homlokfali ablakán a páramentesítő eltávolítása a szabadlátás érdekében.

A felvázolt problémákat a munkáltató megvizsgálja és választ ad a megoldási lehetőségekről.

 

A Vasutasok Szakszervezetének HÉV fejlesztési javaslatai

A járművezetők 40-50 éves járművekkel végeznek vonattovábbítást, melyek ergonómiája jelentősen a mai kor színvonala alatt van. Ezért számukra fokozottan megterhelőek a szolgálatok. Továbbá a rövid fordulóidők, a szolgálatban teljesített vezetési idő nagysága és a viszonylag rövid távolságok mind növelik a koncentrációcsökkenés esélyét.

Ugyanakkor lényeges hangsúlyozni, hogy a nagy utasszámból és a városi környezetből adódóan jellemző a megállóhelyekre a zsúfolt utascsere, a peronok túlterheltsége, valamint az utasok és járókelők gyakori szabálytalan áthaladása a vasúti pályán. Mivel nagyon sok a veszélyeztetett pont, ezért a járművezető nagyon gyakran fokozott figyelésre kényszerül, a kritikus helyre előre felkészül, fékkészenlétben közelíti meg a veszélyeztetett pontot. A vonatbefolyásolás nélküli pályán nagyon sokszor rövid főjelző távolságokkal találkoznak a dolgozók.

A vasúti közlekedés rendszerében a járművezető az a személy, akinek utoljára lehetősége van egy esetleges esemény megelőzésére. Ennek viszont elengedhetetlen feltétele, hogy ébersége, figyelme, koncentráció-képessége a szolgálat alatt mindvégig megmaradjon. Ehhez viszont az szükséges, hogy a dolgozó a tevékenységét a kényelmi és figyelmi „komfort zónájában” .el tudja végezni, vagy legalább is lehető legkevesebbszer és lehető legrövidebb ideig kényszerüljön a „komfort zónán” felüli munkavégzésre (pl. túlerőltetett figyelem, kényelmetlen munkakörnyezet stb.). Ennek teljesítését mind járműszerkezeti, mind forgalmi, mind infrastrukturális, mind jogi és közbiztonsági tényezők is befolyásolják.

A fentiek alapján javasoljuk az érintett szakterületek bevonásával egy szakértő bizottság létrehozását. A bizottság feladata lenne, a lehetőségek figyelembe vételével, a beavatkozási, fejlesztési célok megfogalmazása. A megfogalmazott célokat természetesen a folyamatban lévő járműbeszerzési elképzelések és azok időtávlata, ütemezése is befolyásolja.

Előnyösnek tartjuk a javaslatok kidolgozásában a fontossági sorrendek felállítását. Az alábbi paraméterek tekintetében látjuk szükségesnek a beavatkozási hierarchia kialakítását: biztonság, költség, rendelkezésre állás, időtávlat (járműbeszerzés figyelembe vétele is), eszköz beszerezhetőség (munkaráfordítási igény is).

A Vasutasok Szakszervezetének (VSZ) a fő szemlélete az általa kezdeményezett jelen eljárásban a segítségnyújtás és a közös munkavégzés. Nem pedig a munkáltatói hibák, mulasztások, hiányosságok keresése és azok hangsúlyozása.

A nagyvonalakban vázolt problémákból néhány konkrét eset:

 • a jármű homlokfali ablakán a szabadlátást korlátozó, egyébként a funkcióját tökéletesen ellátni nem képes, páramentesítő eltávolítása;
 • ajtónyitó-oldalkiválasztó kapcsoló beszerelése a vezetőálláson;
 • ergonomikus, kényelmes testtartást biztosító vezetőállás ülések beszerzése;
 • a dolgozók hőterhelését csökkentő léghűtők felszerelése, hővédő fólia alkalmazása;
 • a vezetőállás oldalablakok könnyű mozgathatósága, rögzíthetősége.
 • különböző fékberendezések állapotának visszajelzése  a    kocsikon,  illetve  az   ilyen szolgáltatással rendelkező járművek kijelzőinek megbízhatóságának a növelése;
 • a kijárati jelzőkön a zöld fény alkalmazhatósága;
 • a vezetőálláson az ajtóvisszajelző lámpák oldalankénti kialakítása;
 • az utasok, járókelők szabálytalanságának csökkentése hatósági szankciókkal, biztonsági propagandával;
 • veszélyeztetett pontok, illegális átjárók csökkentése, illetve felszámolása;
 • perontükrök fűtésének megoldása;
 • egyszerű vonatbefolyásolási rendszer alkalmazhatóságának a megvizsgálása.

 Kérjük javaslataink megfontolását, felhasználását a hatékonyság javítása érdekében.

Kapcsolódó dokumentum:

VSZ HÉV Hírnök 20190627

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.