2019. 07. 12. 10:56

Hőségriadó, vezénylés, jegyeladási jutalék és még sok téma a START érdekegyeztetésén

2019. július 11-én került sor a MÁV-START Zrt. VÉT ülésére, amelynek napirendjén több mint tíz téma szerepelt.

Elsőként a KSZ 9. sz. mellékletének, azaz a jegyvizsgálói létszámnormára vonatkozó rendelkezések módosításáról egyeztettek a felek. A módosítást szakszervezetünk azzal a megjegyzéssel fogadta el, hogy a jövőben e rendelkezésekre vonatkozóan további pontosítások, módosítások szükségesek (pl. az emeletes vonatok megjelenésével összefüggésben).

A második napirendi pont tárgyát a KSZ 53.§-ának módosítása, valamint az ehhez kapcsolódó megállapodások megkötése képezte.

Az 53.§ módosításáról a felek megegyeztek, így a jövőben az idevonatkozó távolléti díj számítására nem kell az Mt. szerinti rendelkezéseket alkalmazni, amely jóval kedvezőbb az érintett munkavállalók számára.

Az ehhez kapcsolódó, 2018-ban megkötött két megállapodás közül, a „vasúti alaptevékenységgel kapcsolatos egyes munkakörökre nem szolgálatból származó okból egészségileg alkalmatlanná vált munkavállalók munkabérének megállapításáról” szóló megállapodást a felek 2019. augusztus 1-jei hatállyal, 1 éves határozott időre meghosszabbították.

A másik, a „vasúti alaptevékenységgel kapcsolatos egyes munkakörökre korlátos egészségi alkalmassággal rendelkező munkavállalók munkabérének megállapításról” szóló megállapodás meghosszabbítását, a munkáltatói javaslat szerinti szövegezéssel, szakszervezetünk nem fogadta el.

A kereten felüli rendkívüli munkavégzés előre elrendelésével és elszámolásával kapcsolatos megállapodás tervezete volt a következő téma.

A munkáltató javaslata szerint, kísérleti jelleggel és két hónapra szólóan csak annak a munkavállalónak lenne elrendelhető a kereten felüli rendkívüli munkavégzés az előrevezénylés során, aki ebben előzetesen megállapodik a munkáltatóval.

Szakszervezetünk kinyilvánította, hogy csak akkor írja alá ezt a megállapodást, ha a munkáltató garanciát vállal arra, hogy az előrevezénylések során a munkavállalóknak a hatodik napi munkavégzés után kiadják a törvény szerint járó pihenőidőt. Álláspontunk szerint ugyanis, ennek nem lehet akadálya a vezénylések készítésekor, hiszen ebben az esetben nem a már kiadott vezénylések időszakában jelentkező rendkívüli esetek kezeléséről van szó. A munkáltató ettől elzárkózott, így a megállapodást nem írtuk alá.

A negyedik napirendi pont a KSZ 4. sz mellékletének módosítása volt, azonban a munkáltató előterjesztésében nem szerepelt a VSZ közel egy éve folyamatosan kért módosítási javaslata, azaz a jegyvizsgálók pólója. Az előterjesztésben szereplő módosításokat a javaslatunk beépítése esetén tudjuk támogatni. A felek úgy egyeztek meg, hogy a kérdés a következő VÉT-en kerül részletesen megtárgyalásra.

Ezt követően a hőségriadós fordák kérdésköre került megvitatásra, amelyben sajnos nem nagyon kerültek közelebb egymáshoz a felek. A munkáltató elismerte, hogy az üzemeltetés nem készített kifejezetten „hőségriadós” fordákat, de hangsúlyozták, hogy mindig igyekeznek megfelelően felkészülni az ilyen helyzetekre és mindent megtesznek azért, hogy a munkavállalók számára elviselhetővé tegyék a hőség alatti munkavégzést. Emellett, a létszámhiányt jelölték meg annak indokaként, miért nem lehet a menetfordulókon lazítani. A választ nem fogadtuk el, ugyanakkor bízunk abban, hogy a munkavállalók munkakörülményei elsődleges prioritást élveznek mind a téli, mind a nyári időszakban, illetve hogy erre előre készülnek és nem utólag „kapkodnak”.

A jegyértékelési jutalék, mint soron következő témakör kapcsán úgy tájékoztatott a munkáltató, hogy a rendszer átalakítsa folyamatban van, az erről szóló javaslatot hamarosan átadják az érdekképviseleteknek. Előzetesen annyi derült ki, hogy ún. mátrix-rendszerben gondolkodnak (megmaradó jutalék, alapbéresített rész, illetve teljesítményösztönző rész), de konkrétumok még nincsenek.

Napirendre került a vonatkísérő személyzet fordájával kapcsolatos problémák sora, amely kapcsán a munkáltató a korábban már elmondott létszámhiányra hivatkozott. Szakszervezetünk hangsúlyozta, hogy ilyen helyzetben is szükséges, sőt ilyenkor szükséges csak igazán a munkáltató emberséges hozzáállása, átgondolt fordák készítésére munkaközi szünetek megfelelő időben történő kiadására, hiszen a jelenlegi fordák mellett a munkavállalók tömeges felmondását kockáztatják.

Szóba került a kocsivizsgálók kocsitisztítási átvevői feladatokban való részvétele, amelynek a jelenleginél nagyobb kiterjesztéséről még nincs döntés.

Az utasellátóval, a balatoni vonatokon történő utastájékoztatással, valamint az E-learning alkalmazásával kapcsolatos felvetéseinkről – a munkáltatóval történő megegyezés szerint – külön konzultáció keretében fogunk tárgyalni.

Meleg János elnök zárásként arról kért tájékoztatást, hogy hogyan fordulhatott elő az, hogy csütörtök hajnalra a Keleti Pu.-on tárolt egyik GYSEV-es vonat kocsijába drogosok szálltak fel, majd olyan állapotban hagyták, hogy le kellett zárni, így a Sopronba tartó szerelvény reggel 50 perces késéssel tudott csak elindulni.

A munkáltató nem tudott az esetről, így írásbeli választ ígértek.

A VSZ START Hírnök nyomtatható verziója ITT érhető el.     

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.