2017. 10. 05. 14:54

Konzultáció pótlékról, járműszerelőkről, karbantartókról

2017. október 4-én konzultáció volt a MÁV-START Zrt-nél a csoportvezetői pótlék elszámolása-, a járműszerelő III-IV. munkakörök létszámkvótája tárgyában, valamint az általános karbantartó III-IV. munkakör bevezetésének lehetőségéről.
  1. Csoportvezető pótlék

 A csoportvezetői pótlék elszámolásával kapcsolatban elmondtuk, hogy a tagjainktól kapott információk szerint a munkáltató nem fizeti ki a csoportvezetői pótlékot a rendkívüli munkavégzésként elrendelt időszakra. Felhívtuk a munkáltató figyelmét arra, hogy az erről szóló hatályos munkáltatói utasítás alapján (MÁV-START Értesítő 43. szám, 2017.), a csoportvezetői pótlék minden teljesített munkaórára jár a munkavállalóknak.  A teljesített munkaóra pedig mind a kötelező órákat, mind a túlórákat magába foglalja.

Felszólítottuk a munkáltatót, hogy minden megbízással rendelkező munkavállaló esetében vizsgálja meg, hogy helyesen történt-e az elszámolás, mégpedig a megbízás napjára, illetve 3 évre visszamenőleg. Amennyiben van a munkáltatónak túlórára ki nem fizetett csoportvezetői pótlék-fizetési kötelezettsége, akkor azt rendezze.

A munkáltató a fentieket nem vitatta, azonban utalt arra, hogy a csoportvezetői pótlék elszámolása során lehet különbség az állandó megbízással rendelkező, valamint az eseti megbízással (csoportvezető helyettes) rendelkező munkavállalók között. Ugyanis, amíg az állandó megbízással rendelkező csoportvezetőknél automatikusan jár a pótlék a túlórákra, addig az eseti megbízással rendelkezőknek csak akkor, ha magát a rendkívüli munkavégzést is a csoportvezetői feladatok ellátására rendelik el.

A munkáltató a felülvizsgálatot elindítja és az elmaradt jogos járandóságot megtéríti!

 

  1. Járműszerelő III-IV. munkaköri létszámkvóta

 A kérdésben szakszervezetünk a kvóták leosztásával nem értett egyet és kértük, hogy a kvótákat emeljék meg.

A munkáltató ebben a kérdésben nem értett egyet a felvetésünkkel, és elmondta, hogy a kvótakeretek JBI igazgatóságonként kerültek meghatározásra, mégpedig a teljes létszám (összes járműszerelő I-II-II-IV) figyelembevételével. Ennek alapján, a járműszerelő III. munkakör kvótakerete az adott JBI műhelyek teljes létszámának 15%-a, míg a járműszerelő IV. munkakör esetében ez 8%.

A kvótakeret felállítása során már korábban leszögezték, hogy járműszerelő IV. munkakört nem lehet bevezetni a teherkocsi műhelyekben, illetve néhány, kis kapacitású műhelyben. Konkrét példaként Balassagyarmatot, illetve a celldömölki teherkocsijavító műhelyt nevezte meg. Azonban újfent hangsúlyozta, hogy a létszámkeret felállításakor a járműszerelő IV. munkakörből kizárt műhelyekben dolgozók számát is beszámították, így növelve meg a korábbi kvótákat, sőt a számítás során a tizedes értéket mindig felfelé kell kerekíteni. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy ahol a kvótakeret 13,1 főre jött ki, ott az engedélyezett létszám 14 fő lett.

Az viszont tény, hogy műhelyekre nem történt tovább bontás így, ha valaki már nem fér bele a keretbe, az azért van, mert a munkáltatói jogkörgyakorló az igazgatóság egészére nézve betöltötte az elérhető helyeket.

Attól nem zárkózott el, hogy egyedi eseteket egyedileg elbíráljanak, azonban további kvótaemelést nem vezetnek be.

 

  1. Általános karbantartó III-IV. munkakör lehetséges bevezetése

 Szakszervezetünk a fent említett két munkaköri kategória bevezetésének lehetőségéről kérdezte a munkáltatót.

A munkáltató elmondta, hogy alapvetően nem látja indokoltnak a két további kategória bevezetését, azonban az igaz, hogy az általános karbantartók (II) körében nagyon elvétve előfordulhat olyan különös képzettség követelménye, illetve annak megléte (pl. érintésvédelem, fővizsga aláírása), amely alátámaszthatja a III-as kategória bevezetését. Azonban erre most konkrét választ ne tudnak adni és csupán annyit tudnak ígérni, hogy megvizsgálják az indokoltságot, illetve a vizsgálat által feltárt konkrét paraméterek melletti bevezetés lehetőségét.

A választ szintén tudomásul vettük, a vizsgálatok eredményeiről írásban küldenek majd tájékoztatást.

 

A VSZ START Hírnök nyomtatható verziója itt érhető el.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.