2020. 08. 25. 21:09

Tárgyalások közben a START-nál

A Vasutasok Szakszervezete folyamatosan azon dolgozik, hogy elősegítse tagjai jövedelmi helyzetének javítását. Így van ez a MÁV-START Zrt. esetében is. Ebben az évben is már több kezdeményezést tettünk a bért érintően.

Kezdeményezéseink eredményeként (részletek ITT) megvalósult a jegyvizsgálói munkaköri család bérbesorolásának felülvizsgálata és megtörténtek az átsorolások, illetve az átsorolás nélküli alapbér emelések (erről többet ITT).

A további munkakörök esetén pedig folyamatban vannak a szakmai egyeztetések. Az tárgyalások mostani szakaszában még minden képlékeny, ezért a jelenlegi állás nyilvánosságra hozása, a részinformációk komoly félreértéseket okozhatnak. Sajnos az egyik érintett fél már „konkrétumokról” beszél, ami most még nem szerencsés. Mi a kialakult helyzetben egy általános tájékoztatást adunk konkrét összegek és munkakörök nélkül.

A munkáltató elkészített egy munkaanyagot „A MÁV-START Zrt. 2020.évi Javadalmazási helyzetet javító intézkedések” címmel. Ehhez a Vasutasok Szakszervezete szóban és írásban is megtette észrevételeit, javaslatait.

Tudni kell, hogy bár egyeztetés történik az intézkedésekről, azok bevezetése egyoldalú munkáltatói intézkedéssel fog történni.

 

Szakszervezetünk javaslatai munkaköri családok szerint a következők:

A járműszereléssel összefüggő munkakörök számának csökkentése, járműkarbantartói bértábla emelése.

A 2020. március 13 -án aláírt bérmegállapodás 3. pontja alapján a Járműszereléssel összefüggő munkaköröknél teljes felülvizsgálat történik és a lehetőségek szerint bérintézkedést hajt végre a munkáltató.

Megítélésünk szerint ez nem zárja ki más JBI és VJJ munkakörök esetén sem a bérintézkedést.

A VSZ javaslata, hogy minden JBI és a VJJ területén dolgozó részesüljön fix összegű bérfelzárkóztatásban. (kivéve, akiknek 2020.évi bérfejlesztése meghaladta a 8 százalékot)

 

Értékesítési kiemelt telephelyi pótlék, valamint a kapcsolódó egyszeri kifizetés.

(2020.07.01-től 2020.12.31-ig)

A telephelyi pótlék lényege a telephelyek kategóriába sorolása. A munkáltató előterjesztése szerint telephelyek kategóriába sorolásánál csak a bevétel számít. Szerintünk azonban figyelembe kellene venni az eladott menetjegyek darabszámát, valamint, hogy vannak pénztárak, ahol a pénztárosnak az utazó személyzettel kapcsolatos feladatuk is van. (nem az utánfizetési pénztárosokról van szó)

Kérdésként merül fel, hogy mi alapján történik a munkavállaló telephelyének meghatározása: végzettség, beosztás, a tényleges munkavégzés vagy a munkaszerződésben szereplő szolgálati hely szerint? Az Utánfizetési pénztárosok hol szerepelnek?

Jeleztük a munkáltató felé, hogy a kiemelt telephelyi pótlék nagy feszültséget fog okozni az egy szolgálati helyen szolgálatot ellátó nemzetközi pénztárosok és belföldi pénztárosok között.

Az egyszeri kifizetést a munkáltató differenciáltan tervezi. Szakszervezetünk szerint a javasolt differenciálás szakmailag átgondolatlan, hiszen a pénztárosok többsége nem csak egy szolgálati helyen lát el szolgálatot. Kértük a munkáltatót, gondolja át a differenciálás mértékét. Szerencsésebb lenne, ha mindenkinek egyforma összeg járna.

 

Kapcsolási hajlandóság elismerése.

2020.január 1. 2020.június 30 között végzett kapcsolások számának figyelembevétele alapján egyszeri kifizetés van tervezve. (kocsivizsgáló, járműszerelő, mozdonyvezető munkakörök).

 

Telepi Vasúti Járművezető munkakörre készülő bértábla.

A munkakör béreit fel kell zárkóztatni a külsős mozdonyfelvigyázói bérekhez.

 

Tudjuk, hogy a leírtaknál többet szeretne olvasni mindenki, de szakszervezetünk nem szeretne senkit félinformációkkal megtéveszteni. Természetesen konkrétumok esetén azonnali tájékoztatást fogunk adni.

A Vasutasok Szakszervezete a munkavállalók javadalmazási helyzetének további javítására törekszik.

Letölthető dokumentum:

VSZ START Hírnök 20200825

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.