2020. 12. 10. 19:06

Bérmegállapodás az RCH-nál

A szakszervezetek és a munkáltató december 9-én megállapodtak a RCH 2021 évi bérfejlesztéséről.
  • Alanyi jogú alapbérfejlesztés. A 6-17 MMK-ba sorolt munkavállalók 5%-os alanyi jogú alapbérfejlesztést kapnak 2020. december 1-jei hatállyal.
  • A gyakornoki munkakörben foglalkoztatott munkavállalók (mozdonyvezető-, kocsivizsgáló-, árfuvarozási- és tolatásvezető gyakornokok) bére is az alanyi jogú bérfejlesztés mértékének megfelelően 5%-kal növekedik december 1-jétől.
  • A pályakezdő diplomások minimális személyi alapbére 2020. december 1-től 365 000,- Ft/hó.
  • Az év végi RSB (bónusz) bruttó 75 500 Ft egyszeri juttatást jelent minden olyan 6-17 MMK-ba sorolt munkavállaló számára, akik a Rail Cargo Hungaria Zrt-vel 2020. június 30-án és 2020. november 30-án egyaránt munkaviszonyban álltak. Az összeg kifizetése december 21-ig történik meg.
  • A VBKJ keretösszege 2021-ben 450 000 Ft/fő.
  • A nyugdíjpénztári tagdíjkiegészítés mértéke továbbra is a jogosultsággal rendelkező munkavállalók havi bruttó alapbérének 3,5%-a, míg az egészségpénztári tagdíjkiegészítés mértéke 1%.

A munkáltató további vállalásai:

  • A munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben 2021. év során olyan jogszabályi változás történik, melynek alapján 2021. évre vonatkozóan a munkáltatói terhek csökkenése következik be, úgy tárgyalásokat folytat az érdekképviseletekkel az ebből a forrásból felszabaduló összeg felhasználásáról.
  • A munkáltató kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy 2021-ben a jelenleg érvényben lévő Középtávú Foglalkoztatási Megállapodás hatályának meghosszabbítása érdekében az érdekképviseletekkel tárgyalásokat folytat.
  • A munkáltató vállalja továbbá, hogy amennyiben a 2021 évi 1-6 havi üzleti eredmények értékelését követően lehetőség nyílik a hatályos Kollektív Szerződésben foglalt juttatási elemek összegének emelésére, erről szintén tárgyalásokat folytat az érdekképviseletekkel.
  • A pandémiás helyzet lezárását követően felek közösen értékelik annak tapasztalatait, és amennyiben a társaság gazdálkodása ezt lehetővé teszi, tárgyalásokat folytatnak egy egyszeri munkavállalói juttatás kifizetéséről.

Az idősávok 2021. évi minimum értékei, a szolgálati idő alapján, az egyes munkaköri kategóriákban 2020. december 1-től

MMK

Alapbér minimuma (Ft/hó)

Szolgálati idő szerinti minimum

Az alapbér maximuma (Ft/hó)

1 és 5 év között

5 és 15 év között

15 év fölött

6

169 100

170 400

171 900

173 400

180 900

7

181 500

183 000

184 500

186 100

194 300

8

221 100

222 900

224 700

226 500

236 600

9

227 400

229 200

231 100

232 900

246 600

10

234 400

236 100

238 000

239 900

274 100

11

241 300

243 200

245 100

247 000

342 600

12

248 200

250 100

252 100

254 000

386 100

13

255 200

257 000

259 200

261 200

429 000

14

257 100

265 000

272 700

280 400

489 800

15

283 900

292 600

301 100

309 800

612 400

16

385 900

 

738 700

17

480 700

 

920 600

 

Egyedi munkaköri bértáblák 2020.12.01-től 7,4 óra

 Szolgálati idő

Kocsivizsgáló

Árukezelő kocsivizsgáló

Árufuvarozási operátor,
vámkezelési és szállítmányozási előadó,

Állomási operatív koordinátor I.

Állomási operatív koordinátor II.

0 és 5 év között

248 200

254 700

260 900

270 600

317 300

5 és 10 év között

268 000

274 300

268 700

278 400

327 000

10 és 20 év között

278 700

285 100

276 900

286 200

336 700

20 és 30 év között

289 900

296 200

285 100

294 600

346 800

30 és 40 év között

301 500

307 800

293 700

303 100

357 300

40 év fölött

313 000

319 400

302 400

312 200

367 900

Szakmai gyakorlati idősávok

Mozdonyvezető

5 év betöltött szakmai gyakorlati idő alatt

396 900

 5 és 9 között

413 000

10 és 15 között

423 700

15 és 20 között

439 700

20 és 25 között

450 500

25 és 30 között

461 200

30 és 35 között

471 900

35 év fölött

482 600

 

Nyomtatható dokumentum:

VSZ RCH Hírnök 20201210

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.