2020. 03. 13. 14:00

Bérmegállapodás az RCH-nál

A társaságot érintő kedvezőtlen nemzetközi gazdasági tendenciák, valamint a számottevő forgalomcsökkenésre visszavezethető pénzügyi helyzet miatt a bérfejlesztésre vonatkozó tárgyalások az eddigiekhez képest jelentősen elhúzódtak. A megállapodásra végül március 12-én került sor. Az MTSZSZ nincs az aláírók között, de a vállalat vezetése ennek ellenére a letárgyaltak szerint fogja végrehajtani a bérfejlesztést. Az eredményeket az alábbiakban ismertetjük.

Alanyi jogú alapbérfejlesztés

 

A Rail Cargo Hungaria a 6-17 MMK-ba sorolt munkavállalók esetében alanyi jogú alapbérfejlesztést valósít meg két időpontban, az alábbiak szerint:

 

MMK

2020. március 01-től

Munkáltatói terhek csökkentéséből fakadó bérfejlesztés*

6-13

8%

2%

14-15

6%

2%

16-17

5%

1%

 

*Magyarország Kormánya – a korábbi két éves gyakorlatát követve – 2020-ban további 2%-kal csökkenti a munkáltatókat terhelő járulékokat, melyet az RCH minden évben – így idén is – bérfejlesztésre fordít. Ez a bérfejlesztés a járulékcsökkentésről szóló jogszabály hatályba lépésének időpontjában, várhatóan az év második felében valósul meg.

Az árufuvarozási, a kocsivizsgáló és a mozdonyvezető gyakornok munkakörbe sorolt munkavállalók alapbére 2020. január 1-től a hatályos garantált bérminimum értékére, 210.600 Ft-ra emelkedett. Ezekben a munkakörökben a munkavállalók további bérfejlesztésben nem részesülnek.

Márciustól új bértábla lép hatályba: bérsávok és kategóriák

  • Az új bértábla szerinti sávminimumra történő ráállás (felzárkóztatás) 2020.03.01-től kötelező a szolgálati idő figyelembevételével.
  • A pályakezdő diplomások minimális személyi alapbére 2020. március 1-től 350.000, - Ft/hó.

 Az idősávok 2020. évi minimum értékei, a szolgálati idő alapján, az egyes munkaköri kategóriákban 2020. március 1-től

 

MMK

Alapbér minimuma (Ft/hó)

Szolgálati idő szerinti minimum

Alapbér maximuma (Ft/hó)

1 és 5 év között

5 és 15 év között

15 év fölött

6

161 000

162 300

163 700

165 100

172 300

7

172 900

174 300

175 700

177 200

185 000

8

210 600

212 300

214 000

215 700

225 300

9

216 600

218 300

220 100

221 800

234 900

10

223 200

224 900

226 700

228 500

261 000

11

229 800

231 600

233 400

235 200

326 300

12

236 400

238 200

240 100

241 900

367 700

13

243 000

244 800

246 900

248 800

408 600

14

244 900

252 321

259 636

266 952

466 476

15

270 400

278 671

286 730

295 001

538 216

16

367 500

 

703 500

17

457 800

 

876 800

 

 Az egyes munkakörökre korábban bevezetett bértáblák is indexálásra kerültek.  A kocsivizsgálói és az árukezelő kocsivizsgálói bértábla a következőképpen alakul:

 

Szolgálati idő

Kocsivizsgáló

Árukezelő kocsivizsgáló

0 és 5 év között

231 800

237 800

5 és 10 év között

250 200

256 100

10 és 20 év között

260 200

266 200

20 és 30 év között

270 700

276 600

30 és 40 év között

281 500

287 400

40 év fölött

292 300

298 200

  

Az árufuvarozási operátor, a vámkezelési és szállítmányozási előadó és az állomási operatív koordinátor I. és II. munkakörökre vonatkozó bértábla:

A mozdonyvezetői bértábla:

 

Szakmai gyakorlati idősávok

Mozdonyvezető

5 év betöltött szakmai gyakorlati idő alatt

370 600

5 és 10  év között

385 600

10 és 15 év között

395 600

15 és 20 év között

410 600

20 és 25 év között

420 600

25 és 30 év között

430 600

30 és 35 év között

440 600

35 év fölött

450 600

 

Az RCH további vállalásai:

  1. A munkáltató a mobil kocsivizsgálati tevékenységet ellátó kocsivizsgáló, árukezelő kocsivizsgáló munkakörbe sorolt munkavállalók részére 2020. március 1-től 2020. december 31-ig, teljesített szolgálatonként bruttó, az eddig érvényes 4000 Ft helyett 4400 Ft / fő / szolgálati pótlékot fizet az alábbi feltételek teljesülése esetén:
  • a munkavállaló a mobil kocsivizsgálati tevékenység körébe tartozó feladatok ellátását az üzemirányító által meghatározott „külső” szolgálati helyen végzi el, ahová a vállalat által biztosított, saját maga által vezetett gépkocsival jut el,
  • érvényes „B” kategóriás vezetői engedély,
  • a munkáltató és a munkavállaló között a tevékenység ellátására vonatkozó érvényes megállapodások.

 A munkáltató vállalja, hogy 2020. március 31-ig meghatározza az ezen tevékenység ellátásához szorosan kapcsolódó munkakörre/munkakörökre történő kiterjesztés lehetőségét.

  1. Ha a munkáltató a munkavállaló munkaidőbeosztását 7 napon belül módosítja, a munkavállalót az eddigi 3.300 Ft helyett 3.600 Ft átvezénylési díj illeti meg.
  1. A munkavállalót az igazoltan teljesített km után a vállalati gépjármű rendszeres vezetéséért az eddigi 9 Ft helyett 15 Ft vezetési pótlék illeti meg.
  1. A belföldi hivatalos kiküldetésben lévő munkavállalót az élelmezéssel kapcsolatos többletköltségeinek fedezetére elszámolt 500 Ft helyett március 1-jétől 600 Ft illeti meg.
  1. A munkáltató a munkavállaló nem munkabaleseti halála esetén az örökös (kedvezményezett) részére az addig folyósított 800.000 helyett 2020. március 1-jétől 900.000 Ft-ot fizet ki.

       6. A munkáltató vállalja, hogy 2020. december 31-ig megvizsgálja a bértábla egyéb munkakörökben történő bevezetésének lehetőségét.

 

Kapcsolódó dokumentum:

VSZ RCH Hírnök 20200313

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.