2015. 05. 06. 20:15

Középtávú foglalkoztatási megállapodás az RCH-nál

Egy hosszú folyamat vége, egy sikeres történet kezdete: A 2015-2020-ig tartó Középtávú foglalkoztatáspolitikai megállapodás. (az aláíró felek közös közleménye)

A VASZ, majd később az MTSZSZ által is kezdeményezett kollektív munkaügyi vita lezárásaként 2015. április 30-án mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldal képviselői számára kölcsönös engedményekkel és eredménnyel – ennek megfelelően mindkét fél számára jelentős közös sikerrel

– fejeződtek be a középtávú foglalkoztatáspolitikai megállapodás megkötésére vonatkozó tárgyalások.

Az egyeztetések közvetlen kiváltó oka az idén tavasszal a munkáltató által bejelentett csoportos létszámcsökkentés volt, de egy középtávú megállapodás megkötésének szándéka már régóta napirenden volt a felek között. Most egy intenzív tárgyalási periódus végén született meg a mindkét fél számára pozitív értékeket hordozó végeredmény.

A hosszú tárgyalássorozat eredményeként a 2015 március 31-i (rész)megállapodásban vállalt határidőig sikerült megállapodni a feleknek a 2015-2020 közötti időszak legfontosabb – foglalkoztatás-, és jövedelempolitikai, munka- és egészségvédelmi, a munkaügyi kapcsolatok, valamint kollektív szerződési – témaköreinek rendezési alapelveiben.

Az elkövetkező években a megállapodás hatálya alatt az aláíró felek egyetértése szükséges a vállalat létszámintézkedéseinek végrehajtásához. A megállapodásban rögzített záró létszám terv 1858 fő. Ennek elérését a felek továbbra is a már korábban alkalmazott programok működtetésével kívánják megvalósítani, amelyhez szükséges anyagi források előteremtésében is együttműködnek. A foglalkoztatáspolitikai intézkedések legfontosabb célja a rendelkezésre álló munkaerő-állomány korösszetételének javítása, amelynek fontos eszköze lesz a különböző gyakornoki programok elindítása, de fontos elemét képezi a hiányzó szakmai kompetenciák külső munkaerőpiacról történő megszerzése is.

A megállapodás az átgondolt, de folyamatos fiatalítás mellett azonban a később induló szakmai projektek keretében jelentős foglalkoztatási garanciát biztosít az idős és nagy  szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársaink számára is, de a mobilitási program indításával jelentős támogatást nyújt azok számára is, akik a vállalat számára meghatározó munkakörben változtatnak munkahelyet és lakóhelyet.

 

A jövedelempolitikai fejezet a kialakult problémákra vonatkozóan megoldási szándékokat fogalmaz meg a bérek versenyképesebbé alakítása érdekében, míg a múlt évben bevezetett nyugdíjpénztári tagdíj-hozzájárulás mértékét tovább emeli a munkáltató. Ezek konkrét kidolgozását a jövő tárgyalásos folyamataiban kell megvalósítani.

A munka és egészségvédelem fejezetben foglaltak megvalósítása a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók számára előzetes szűrővizsgálatok tartásával igyekszik biztosítani a munkakörre alkalmas állapot fenntartását, amelynek többletköltségeit teljes mértékben a munkáltató viseli.

Felek a Munkaügyi Kapcsolatok területét érintően is tettek vállalásokat, amelynek egyik sarkalatos pontja az RCH Kollektív Szerződésének felülvizsgálata. Ennek határidejét 2015. június 30.-ban jelölték meg a felek, azzal, hogy hatékonyabb működést elősegítő változtatásokról is megállapodnak. A kiszámíthatóság folyamatosságát garantálja, hogy a KSZ felmondását a munkáltató 2020 végéig nem kezdeményezi.

A megállapodásban foglaltak megvalósulása a korrekt, kiegyensúlyozott munkaügyi kapcsolatok folyamatos fenntartásával lesz ellenőrizhető, amelyre a munkáltató kötelezettséget vállalt.

A megállapodást a felek azzal a záró rendelkezéssel fejezték be, hogy a vállalat teljesítményének alakulásától függően a tárgyalási szándékot – a megállapodás pontjait érintően – folyamatosan fenntartják.

Az aláírt megállapodás itt olvasható.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.