2022. 12. 15. 15:38

RCH - Tájékoztató a 2023. évi bérmegállapodásról

A Rail Cargo Hungaria menedzsmentje, valamint a szakszervezetek, a VDSZSZ Szolidaritás, a VSZ, az MTSZSZ és a MOSZ több hetes tárgyalássorozat eredményeként írták alá december 15-én a bérintézkedésekről szóló megállapodást.

A bérfejlesztés – immár sok éves hagyományt követve – 2022. december 1-jei hatállyal lép életbe, ugyanakkor a munkavállalók számára további jó hír, hogy idén a karácsonyi bónusszal egy egyösszegű, inflációs bérkompenzáció is kifizetésre kerül.

A társaság a nehéz gazdasági körülmények ellenére az összes bérintézkedésre 15,3% bértömegnek megfelelő összeget fordít.

A megállapodásban rögzített intézkedéseket az alábbiakban ismertetjük.

Alanyi jogú alapbérfejlesztés

Az RCH-ban a 6-17 MMK-ba sorolt munkavállalók esetében 10%-os alanyi jogú alapbérfejlesztés valósul meg azzal, hogy a megállapodásban külön kiemelt munkakörök esetében az alapbéremelés mértékelegalább 40 000 Ft legyen. A felek kifejezett szándéka volt a bértárgyalás során, hogy az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező, szociálisan rászorultabb kollégák magasabb bérfejlesztésben részesüljenek. A kiemelt munkakörökben ez a konstrukció 10,5%-tól 18,5%-ig terjedő bérfejlesztést jelent. A bérintézkedés december 1-jei hatállyal valósul meg.

December 1-jétől a munkaköri kategóriákhoz rendelt új alapbérminimumok

  • Az új alapbérminimumra történő átállás 2022. december 1-től kötelező.
  • A pályakezdő diplomások minimális alapbére 2022. december 1-től 440 000 Ft/hó.

Munkaköri kategóriákhoz rendelt alapbérminimumok 2022. december 1-től

MMK

Alapbér minimuma (Ft/hó)

 
 

6

232 000

 

7

245 000

 

8

300 000

 

9

305 000

 

10

310 000

 

11

315 000

 

12

320 000

 

13

325 000

 

14

330 000

 

15

335 000

 

16

454 200

 

17

565 700

 

Az egyes munkakörökre korábban bevezetett speciális bértáblák is indexálásra kerültek. Az új bértáblák a következőképpen alakulnak:

 Szolgálati idő

Rendeléskezelési előadó,
vámkezelési és szállítmányozási előadó

Állomási operatív koordinátor I., Árufuvarozási szervező

Komplex árufuvarozási előadó

Állomási operatív koordinátor II.

 

0 és 5 év között

319 200

329 500

344 500

379 500

 

5 és 10 év között

327 500

337 900

352 900

389 900

 

10 és 20 év között

336 300

346 200

361 200

400 300

 

20 és 30 év között

345 100

355 200

370 200

411 100

 

30 és 40 év között

354 300

364 300

379 300

422 300

 

40 év fölött

363 600

374 100

389 100

433 700

 

A 2023. évben valamennyi kocsivizsgáló és árukezelő kocsivizsgáló munkavállaló 8 órás napi teljes munkaidőben dolgozik, így tájékoztatásul közöljük az erre vonatkozó bértáblát is.

 Szolgálati idő

Kocsivizsgáló
7,4 óra

Árukezelő kocsivizsgáló 7,4 óra

Kocsivizsgáló 8 óra

Árukezelő kocsivizsgáló 8 óra

0 és 5 év között

300 000

305 000

345 000

350 800

5 és 10 év között

315 500

322 900

362 800

371 300

10 és 20 év között

328 000

335 600

377 200

385 900

20 és 30 év között

341 200

348 600

392 400

400 900

30 és 40 év között

354 900

362 200

408 100

416 500

40 év fölött

368 400

376 000

423 700

432 400

Az idősávok minimum értékei a szolgálati idő alapján, mozdonyvezető munkakörökben 2022. december 1-től

Szakmai gyakorlati idősávok

2022.12.01-től

5 év betöltött szakmai gyakorlati idő alatt

474 700

5 és 9 között

491 900

10 és 15 között

503 400

15 és 20 között

520 500

20 és 25 között

532 000

25 és 30 között

543 500

30 és 35 között

554 900

35 év fölött

566 400

 

Restrukturálási bónusz és egyszeri bérkompenzáció

A bérmegállapodásban a felek megállapodtak az év végi RSB (bónusz) juttatás feltételrendszeréről és mértékéről, amely bruttó 100 000 Ft egyszeri juttatást jelent. További megállapodás született egy egyszeri bérkompenzáció ezzel egyidőben történő kifizetéséről, amelynek összege bruttó 100 000 Ft. A társaság történetében egyedülálló módon ezzel a két kifizetéssel együtt alig két hónap leforgása alatt a munkavállalók fél millió forint extra kifizetésben részesültek. Ez a konstrukció nagymértékben hozzájárult a bérmegállapodás megszületéséhez.

Mindkét kifizetésre minden olyan 6-17 MMK-ba sorolt munkavállaló jogosult, akik a Rail Cargo Hungaria Zrt.-vel 2022. június 30-án és 2022. november 30-án egyaránt munkaviszonyban álltak. Az összegek kifizetésére a munkáltató legkésőbb 2022. december 22-ig vállalt kötelezettséget.

VBKJ-rendszer

A VBKJ keretösszege 2023. évre változatlanul évi 450 000 Ft/fő, azonban a választható elemek köre az alábbiakkal bővül: home office rezsiátalány, carsharing szolgáltatás, önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári hozzájárulás és START Bónusz/VIP kártya juttatás. Az egyes juttatásokra vonatkozó részletes szabályok a jövő évi VBKJ utasításban kerülnek kidolgozásra.

Nyugdíjpénztár és egészségpénztár tagdíj-kiegészítés

A megállapodás rögzíti az önkéntes nyugdíjpénztári, illetve az egészségpénztári tagdíj-kiegészítés mértékét, a jogosultságok és az igénybevétel feltételeit. Mindkét juttatás esetében a 2022. évinek megfelelő, változatlan összeggel számolhatnak a pénztári tagok. A nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés mértéke továbbra is a jogosultsággal rendelkező munkavállalók havi bruttó alapbérének 3,5%-a, míg az egészségpénztári tagdíj-kiegészítés mértéke 1%. A munkáltató természetesen a pénztári tagsággal rendelkező kollégák számára biztosítja ezen juttatást egy nyugdíjpénztári és egy egészségpénztári tagság után.

Az RCH további vállalásai 

A felek kötelezettséget vállaltak, hogy a megállapodásban foglaltakon túl tárgyalásokat folytatnak a társaság gazdasági lehetőségeinek függvényében a további bérintézkedésekről.

A KSz 26. §-ban foglalt átvezénylési díj 2023. január 1-től 4 000 Ft-ra emelkedik, a 60. §-ban rögzített nem munkabaleseti halál esetén járó juttatás 1 000 000 Ft-ra nő. A munkavállalók elismerését szolgáló kitüntetésekhez kapcsolódó pénzbeli jutalmak összege az átlagos bérfejlesztés mértékével indexálásra kerül. A szomszédos országok területén lévő határállomásokon munkát végző munkavállalók részére járó napidíj mértéke 6 000 Ft-ra emelkedik január 1-től.

A munkáltató kötelezettséget vállalt továbbá arra, hogy a 2023-as év folyamán valamennyi, még jelenleg raktárnok munkakörben foglalkoztatott munkavállaló számára ajánlatot tesz másik munkakör betöltésére annak érdekében, hogy a raktárnok munkakör kivezetésre kerülhessen.

A felek a 2023. évi Törzsgárda juttatást az alábbi emelt összegekben állapították meg:

Szolgálati idő (év)

2023.01.01-től egyszeri jutalom bruttó összege (Ft)

20 év

35 000 Ft

25 év

40 000 Ft

30 év

45 000 Ft

35 év

50 000 Ft

40 év

55 000 Ft

45 év

60 000 Ft

Az aláírt megállapodás itt olvasható.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.