2018. 01. 15. 12:50

2. Heti VSZ Hírnök

A MÁV Zrt.-nél a tavaly 3 évre megkötött bérmegállapodás alapján elkezdődtek a 2018. évi érdekegyeztető tárgyalások a képviselettel rendelkező szakszervezetek és a munkáltató között. Először a felek közösen értékelték a tavalyi évi bér-, és foglalkoztatáspolitikai intézkedéseket majd a munkáltató javaslatot tett a munkavállalók 2018. évi javadalmazására. Ennek része a béren kívüli juttatások biztosítása az idei évben is, illetve a vasúti járművezetőket megillető kiegészítő bérpótlékra vonatkozó korábbi megállapodás ez évre történő meghosszabbítása.

A bérek vonatkozásában a munkáltató megtette javaslatát, figyelemmel arra is, hogy jogszabály alapján január elsejétől a minimálbér 138 000 forintra, a garantált bérminimum 180 500 forintra emelkedett. Az indokolásban a munkaerő-piaci krízis felszámolása, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti bérfeszültségek enyhítése szerepelt.

További részletek a honlapunkon. A tárgyalások január 18-án folytatódnak.

 

Január 9-én egyeztettünk a B+N Referencia Zrt.-nél, ahol a vállalat felső vezetésével sikerült a problémák többségét beazonosítani, illetve a megoldási lehetőségeket rögzíteni. A hozzánk beérkezett információk alapján látható, hogy a problémák leginkább Debrecen-Záhony és Szombathely-Celldömölk viszonylatban jelentkeznek.

A vállalat vezérigazgatója a legfőbb problémát az általános munkaerő-hiányban látja, amelyet súlyosbít a takarítás pejoratív megítélése. Ezekből kifolyólag a cégnél dolgozók átlagéletkora 57 év feletti, a takarító munkavállalók kvalifikáltsága pedig kifejezetten alacsony, ami megnehezíti a modern takarítói eljárások, technológiák elméleti és gyakorlati elsajátítását. Továbbá általános tendenciaként említette azt, hogy takarítási munkát lassan nettó 200.000 Ft-ért sem hajlandó vállalni senki. Elsődleges céljuk a meglévő munkaerő megtartása és reméli, hogy a munkavállalók egy stabil, jó munkáltatót látnak a vállalatban.

Ehhez képest a cégnél minimálbéren vagy éppen egy kicsivel felette foglalkoztatják a munkavállalókat, de utóbbi esetben, a magasabb bérben már benne foglaltatnak az Mt. által alapbéresíteni engedélyezett bérpótlékok is. Azonban a bérpótlékok alapbéresítése az alkalmazott módon szabálytalan. Kértük, hogy a munkaszerződéseket tisztítsák meg a felesleges, oda nem illő tartalomtól, valamint legyen egyértelmű és legfőképp jogszerű. A tárgyalásról még több itt olvasható.

A Vasutasok Szakszervezete kezdeményezésére, a már hatályos Kollektív Szerződés módosításához benyújtott javaslatainkról, valamint néhány aktuális, a tagjaink által jelzett problémáról egyeztettünk a MÁV-HÉV Zrt.-nél

A Vasutasok Szakszervezete a törvényi előírások betartása és a rossz gyakorlat megszüntetése érdekében tett módosító javaslatokat (ezek itt megtalálhatóak) a MÁV-HÉV ünnepélyes keretek között – de nélkülünk - aláírt és január 1-én hatályba lépett Kollektív Szerződéséhez. A munkáltató nyilatkozata szerint a Kollektív Szerződést a működési tapasztalatok áttekintése után, 6 hónap múlva felülvizsgálják és a szükséges módosításokat megteszik. Ismételten jeleztük aggályainkat a munkaügyi kapcsolatok rendezettségével kapcsolatban, hiszen minden képviselettel rendelkező szakszervezetet megillet a foglalkoztatással összefüggő ügyekben a tájékoztatási és javaslattételi jogosultság. A munkáltató válaszában elmondta, hogy terveik szerint három havonta fog ülésezni a HÉV érdekegyeztető fóruma. Ebben természetesen a VSZ is részt fog venni. Részletek a honlapunkon.

Az éppen, hogy csak elkezdődött év folyamán sokaknak ér véget aktív munkavállalói pályafutásuk, vonulnak nyugdíjba.  Azért, hogy ez minél gördülékenyebben menjen végbe, összegyűjtöttük, hogy mikre érdemes figyelni, és mit érdemes megtenni ennek a folyamatnak a zökkenőmentesebb végrehajtásához. A nyugdíjba vonulás előkészítése során korábban a legnagyobb nehézséget a hiányos, téves adatok javítása, a hiányzók pótlása jelentette. Egy kolléga akkoriban arról számolt be, hogy éppen ilyesmik miatt egy évnél is hosszabb ideig tartott, míg a korhatár tényleges betöltése után valóban el tudott menni nyugdíjba. További részletes tudnivalók honlapunkon.

Minden év elején újra és újra felbukkannak a szabadság kiadásának kérdései. Ezért újra foglalkozunk kell a kérdéssel. A szabadság kiadásával kapcsolatban a Munka Törvénykönyve és a MÁV csoportban alkalmazott, hatályos kollektív szerződések törvénytől eltérő rendelkezéseit együttesen kell figyelembe venni. Az esetleges konfliktusok békés megoldása, valamint a közérthetőség érdekében, az alábbiakban foglaljuk össze újra azokat a szabályokat, amelyek mentén a szabadság kiadásának jogszerű gyakorlata meg kell, hogy valósuljon. A vonatkozó szabályok részletesen honlapunkon olvashatóak.

 

A 2. Heti VSZ Hírnök nyomtatható verziója itt érhető el.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.