2018. 02. 21. 13:05

7. Heti VSZ Hírnök

A bérmegállapodás végrehajtása után további lépéseket teszünk a munkavállalók helyzetének javításáért, ezért számos pontban kezdeményeztük a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének módosítását.

Legfontosabb javaslataink:

A 2017. december 31-ig hatályos, az erősáramú és pályás területre vonatkozó vasúti járművezetési pótlék tekintetében kérjük a megállapodás meghosszabbítását azzal, hogy a pályás területen dolgozó munkavállalók pótlékát emeljék meg az erősáramú terület munkavállalói részére járó pótlék mértékére.

A Tengelyátszerelési Főnökség munkavállalói számára a pihenőidőre vonatkozóan új szabályozás lépjen életbe: „Helyi függelék rendelkezése alapján a heti pihenőnapok nem egymást követő (egybefüggő) napokra is kijelölhetőek a nyújtott műszakos, nyújtott állandó nappalos és az egyéb munkarendben foglalkoztatott munkavállalók esetében. „

A 10. számú mellékletben szereplő szolgálati helyeken és munkakörökben felsorolt munkavállalókat a munkaközi szünet kapcsán átalánydíjazásként a korábbi 800 Ft helyett, 900 Ft illesse meg.

Vállalati gépjárművek rendszeres vezetése esetében a vezetői engedély érvényesítésének díját (ideértve az egészségügyi vizsgálat során felmerült költségeket) a munkáltató fizesse meg, továbbá a 4,5 Ft/km díjazás kerüljön megemelésre 9 Ft/km-re.

Az öt napon belüli rendkívüli átvezénylés díja a jelenlegi 1750 Ft-ról emelkedjen 1900 Ft-ra.

A zöldterület karbantartási tevékenységet végzők vonatkozásában a következő pótlékokat kérjük bevezetni:

  • munkavezetői pótlék:                                           20.000 Ft/hó
  • munkavezetői-helyettesi pótlék:                        10.000 Ft/hó
  • favágói cserje-és bozótirtási pótlék mértéke:    alapbér 5%-a óránként

Javaslatot tettünk a távolléti díj számításának megváltoztatására.

A vezényelt munkarendhez kapcsolódóan javasoljuk, hogy a szabályozás egészüljön ki a következő mondattal: „Ahol a folyamatos rendelkezésre állás miatt a napi munkaidő a 8 órát meghaladja, ott 14 óra után is megilleti a munkavállalót a 15%-os pótlék.”

További javaslataink a honlapunkon olvashatóak.

A MÁV-hoz hasonlóan a MÁV-START Zrt.-nél sem álltunk meg, újra kezdeményeztük a kollektív szerződés egységesítése irányába mutató javaslatok tárgyalásának megkezdését. Javaslatainkat még január 12-én küldtük meg ismételten a munkáltatónak.

Többek között kezdeményezzük, hogy az átvezénylési díj emelkedjen 2000 Ft-ra.

A START-nál is el kívánjuk érni, hogy a vállalati gépkocsik vezetéséért járó díjazás kerüljön megemelésre 9 Ft/km-re, és a rendszeresen vezető munkavállalók jogosítványának érvényesítési díját a munkáltató vállalja át.

Javasoljuk a 9. sz. melléklet átdolgozását, azon fő szempont mentén, hogy ha a vezető jegyvizsgáló egy rendkívüli esemény miatt egyedül teljesít szolgálatot, akkor az elsődleges a forgalom-, és az utasbiztonság kell, hogy legyen, különös tekintettel a szabad látásra.

Új, „elővárosi pótlék” bevezetését javasoljuk a következők szerint: „Azon jegyvizsgálókat, vezető jegyvizsgálókat, akik a menetrendben „E” betűvel jelzett (elővárosi) vonatokon teljesítenek szolgálatot, a tényleges menettartamra 100 Ft/óra díjazás illeti meg.

Részletes javaslataink itt olvashatóak.

Vasutasok Szakszervezete.

Hírnök nyomtatható változata innen tölthető le.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.