2020. 08. 30. 21:15

35. Heti VSZ Hírnök

Az utóbbi időben az utazóközönség egyre nagyobb számban tér vissza a vasúti közlekedéshez, ugyanakkor a megnövekedett utasszám sajnos nagyobb kockázatot is jelent.  Látva a szomszédos országok adatait a COVID-járvánnyal összefüggésben, felelősségünknek érezzük azt, hogy felhívjuk a munkáltató figyelmét az általunk tapasztaltakra.

A szolgálatot teljesítő tagjainktól kapott információk alapján, egyes vonalakon az utasok nagy száma miatt az előírt védőtávolság betartása lehetetlen, illetve az utasok közel 70%-a - a felszólítások ellenére sem - nem hajlandó a vonatokon maszkot viselni.

Az elmúlt napok jegyvizsgálókat ért támadásai ismét rámutattak arra, hogy a személyszállítási szolgáltatás nyújtásában közvetlenül résztvevő munkavállalókat minden lehetséges eszközzel meg kell védeni a renitens, fegyelmezetlen utasoktól, ideértve azokat is, akik a vasutasok, illetve utastársaik egészségét veszélyeztetik. Az nyilvánvaló, hogy a szabályok betartatása nem a jegyvizsgálók feladata, ezért mielőbb meg kell találni azt a célravezető megoldást, amellyel a járvány elterjedésének kockázata minimalizálható. Kértük a munkáltatót, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket mind a munkavállalók, mind az utazóközönség egészségének védelme érdekében!

 

A Vasutasok Szakszervezete folyamatosan azon dolgozik, hogy elősegítse tagjai jövedelmi helyzetének javítását. Így van ez a MÁV-START Zrt. esetében is. Ebben az évben is már több kezdeményezést tettünk a bért érintően. Kezdeményezéseink eredményeként (részletek ITT) megvalósult a jegyvizsgálói munkaköri család bérbesorolásának felülvizsgálata és megtörténtek az átsorolások, illetve az átsorolás nélküli alapbér emelések (erről többet ITT).

A további munkakörök esetén pedig folyamatban vannak a szakmai egyeztetések. Az tárgyalások mostani szakaszában még minden képlékeny, ezért a jelenlegi állás nyilvánosságra hozása, a részinformációk komoly félreértéseket okozhatnak. Sajnos az egyik érintett fél már „konkrétumokról” beszél, ami most még nem szerencsés. Mi a kialakult helyzetben egy általános tájékoztatást adunk konkrét összegek és munkakörök nélkül.

A munkáltató elkészített egy munkaanyagot „A MÁV-START Zrt. 2020.évi Javadalmazási helyzetet javító intézkedések” címmel. Ehhez a Vasutasok Szakszervezete szóban és írásban is megtette észrevételeit, javaslatait. Tudni kell, hogy bár egyeztetés történik az intézkedésekről, azok bevezetése egyoldalú munkáltatói intézkedéssel fog történni. Szakszervezetünk javaslatai munkaköri családok szerint honlapunkon olvashatóak.

Augusztus 25-én került sor arra a konzultációra, amelyet szakszervezetünk kezdeményezett a Békéscsaba Járműjavító Telephely teljesítményösztönző rendszerével, illetve a kifizetésekkel kapcsolatban. A VSZ azért kezdeményezte a konzultációt, mert tagjainktól azt az információt kaptuk, hogy a kifizetések egy része elmaradt, és a munkavállalók nem kaptak tájékoztatást ennek okáról. A konzultáción Stánicz János, a Szolnoki Járműjavító újonnan kinevezett igazgatója vett részt és elmondta, hogy az üzemegység vezetője valóban nem adott tájékoztatást a munkavállalóknak a teljesítményösztönző rendszerrel összefüggő változásokról, eseményekről, amelyért elnézést kért és arról biztosított bennünket, hogy ez többet nem fog előfordulni.

A telephelyen alkalmazott teljesítményösztönző rendszer egy korábbi vezérigazgatói utasításon alapul, amely jelenleg is hatályban van. Az elszámolás alapját képező informatikai rendszert viszont hálózati szinten váltotta fel egy új, SAP alapú program, így bizonyosan voltak nehézségek a teljesülések mérése kapcsán. Ugyanakkor, a COVID-19 miatti áprilisi leállást megelőző időszak alapján megtörténtek a kifizetések, igaz, a márciusi hónapot a visszatérés után, májusban számolták el. További részletek ITT.

 

Augusztus elején a négy szakszervezet által az Rail Cargo Hungaria Igazgatóság tagjainak írt levelünkre megérkezett a válasz. A válaszlevél tartalmával nem sikerült megnyugtatni az érdekképviseleti oldalt. A határtechnológia tervezett módosításáról lefolytatott egyeztetéseket és levélváltást követően sem változott meg az RCH-nál képviselettel rendelkező szakszervezetek tárgyban képviselt álláspontja. A Munkáltató tervezett intézkedését egyöntetűen elutasítjuk, azt a Társaság jövőjét tekintve továbbra is veszélyesnek, hazardírozásnak tartjuk.

A 2020. augusztus 17-én kelt, az RCH Igazgatóság tagjai által aláírt válaszlevélben foglaltak miatt rendkívüli VÉT összehívását kezdeményeztük. A VÉT ülésen a téma fontossága miatt elengedhetetlennek tartjuk Vezérigazgató úr személyes jelenlétét.

 

Pályázati felhívás!

A Magyar Vasutas július-augusztusi összevont számának 12. oldalán található jogi rovatban ismertetett eset főszereplője, Nagy Tibor tagtársunk felajánlásának köszönhetően szakszervezetünk rajz- és festménypályázatot hirdet a VSZ tagjainak 6 – 14 év közötti gyerekei részére.

Célunk, hogy hozzájáruljunk a felnövekvő nemzedék tudatosságához a munkavédelem és az érdekvédelem terén. Fontosnak tartjuk, hogy egy következő vasutas generáció értékként tekintsen a munkavédelemre, és álljon ki az igazáért.

A pályázat feltételei:

  • Pályaműként munkavédelmi tárgyú alkotásokat várunk, amely lehet rajz, festmény, grafika, vagy akár kollázs is. Fontos, hogy a pályaműveket az alkotó lássa el egy rövid, legfeljebb ezer karakteres (háromnegyed oldalas) írásművel.
  • Az alkotásnak fel kell hívnia a figyelmet a munkavédelem fontosságára, az egyéni védőeszközök szerepére. Pályázhat továbbá olyan mű is, amely egy munkavédelmi szempontból aggályos helyzetet mutat be.
  • Kísérő írásműként kérjük, hogy az alkotó rövid magyarázatot fűzzön a művéhez, de elfogadható egy tömör figyelemfelhívás a munkavédelem és az érdekvédelem fontosságára.

Az alkotások hangulatát illetően nincs tartalmi kötöttség, így nagy örömmel várjuk a komoly hangvételű és a bohókás műveket is! A pályaművek elbírálása a mondanivaló és a művészi érték alapján történik.

A pályázat benyújtási határideje:

  • október 1. 18:00 óra

A pályázat benyújtása:

  • E-mailen: A palyazat@vsz.hu címre, jeligével, telefonszámmal és az életkor megjelölésével. Kérjük, hogy a jelentkezés során nevet ne adjanak meg.

Díj:

  • Az első hely: 50 000 forint
  • Második hely: 30 000 forint
  • Harmadik hely: 20 000 forint

Letölthető dokumentum:

35. Heti VSZ Hírnök

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.