2018. 02. 14. 09:09

6. Heti VSZ Hírnök

Február 6-án a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. érdekegyeztetésének napirendjén a Vasutasok Szakszervezete tárgyalási javaslatai szerepeltek. A jövedelempolitika napirendnél a Munkáltató tájékoztatást adott arról, hogy az alanyi jogú bérfejlesztés a rendszeren végre lett hajtva. A Bérértesítők a jövő héten kiosztásra kerülnek. A differenciált bérfejlesztés februári végrehajtását követően márciusban kerülnek az értesítések átadásra.

A munkaköri rendszer megújítására a csoportszintű projekt munka megkezdődött. A munkaköri regiszterek kiküldésre kerültek, mely előtt azok vállalatcsoporti szintű áttekintése megtörtént. A munkakörcsaládok egységes összerendezése zajlik. Februárban várható a Bizottság tájékoztatása, a munka ütemezése.

Vasúti utazási kedvezmény minden TÉT ülésünk aktuális napirendje. A vasúti utazási kedvezményt valamennyi MÁV-Csoportban dolgozónak, a szervezeti változásoktól függetlenül meg kell kapnia. A Kormányrendelet módosításának szükségességét a Munkáltatói is erősíti, támogatja, az illetékes minisztériumok felé többször is megtette javaslatát. A Vasúti utazási igazolvány érvényesítési díjának felülvizsgálatát kértük azon munkavállalók esetében, akik szokásosan telephelyen kívüli munkavégzésükhöz rendszeresen használják az arcképes igazolványukat. A MÁV-START Zrt-nél van már erre példa, a MÁV SZK Zrt. vezetése egyeztetést folytat a cégcsoport illetékeseivel. Bízunk benne, hogy ez a napirend rövidesen lekerülhet a TÉT üléseink napirendjéről.

Munkavédelem, munkakörülmények, ruházat napirendként történő felvételét azért is kértük, mert jelentősen és negatívan befolyásolja a MÁV SZK Zrt.  megítélését az a körülmény, hogy az egyéni védőeszköz és munkaruha, valamint egyenruha-juttatás közismerten és jelenleg is gondokkal küzd. Ezen változtatni kell, a törvényi hátteret, a bürokráciára való hivatkozást a jövőben sem tudjuk mentő körülménynek tekinteni. A munkáltató válaszában kifejtette, hogy a raktárak tele vannak, a kiosztás-kiszolgálás folyik, mindenki megkapja jogos járandóságát.  A napirend kapcsán a nyárin időszakra történő felkészülésről is szó esett.

Az egyeztetés további fontos részletei honlapunkon találhatóak.

A MÁV-START Zrt-nél Jelenleg a 8,4 órában foglalkoztatott munkavállalók között nagy a bizonytalanság és sok az álhír. A Vasutasok Szakszervezete a MÁV-START vezérigazgatójához fordult és tájékoztatást kért a jegyvizsgálói munkakörcsaládba tartozó 8,4 órás emelt munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók 2018. évi bérfejlesztés utáni alapbér kiegészítő pótlékkal kapcsolatos munkáltatói elképzelésekről, a pótlék mértékéről. A bérfejlesztés önmagában is feszültséget gerjeszt és ezt a 8,4 órás foglalkoztatás körüli híresztelések még fokozzák. Szakszervezetünk megítélése szerint minél előbb rendezni szükséges a bérpótlék kérdését, de minimum egy korrekt tájékoztatást kell adni az érintettek részére. A vezérigazgatónak írt levelünk itt olvasható.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség az országgyűlési választások előtt elkészítette a választásokon induló pártokkal kapcsolatos elvárásait. Ebben összefoglaltuk, hogy melyek a legfontosabb kihívások és törekvések a munkavállalók élethelyzetének javítására és milyen elvárásaink vannak a következő kormánnyal szemben.

A magyar dolgozó kiszolgáltatott. Kiszolgáltatott a munkaadónak és az államnak egyaránt.

Egy sajátos gazdasági-társadalmi berendezkedés jött létre – nevezzük ezt talán félperifériális kapitalizmusnak –, amelyben az alá-fölérendeltségi viszonyok egészen torz módon alakulnak. Hiszem, hogy egy egészséges struktúrában a gazdaságnak a társadalmi fejlődést kell szolgálnia, és nem a társadalmi folyamatokat kell a gazdaság igényeinek alárendelni.

Magyarországon az utóbbi nyolc évben mást tapasztaltunk, s az egykor megálmodott szociális piacgazdaság helyébe egy avítt urambátyám-rendszer lépett. Magyarország Európa összeszerelő üzeme akart lenni, és amit kértünk, megkaptuk. Csak közben eljátszottuk az esélyét annak, hogy nálunk is uniós bérek legyenek, s nem mellesleg elenyésztek a munkavállalói jogok, a szakszervezetek taglétszáma pedig folyamatosan csökken. Úgy hittük, hiszen elhitették velünk, hogy nem kell félni, mert a tőke humánus. De ez illúzió, s nemcsak nálunk, hanem a világ más államaiban is.

Mára egyértelművé vált, hogy az egyéneknek közösségekbe kell szerveződniük. E nélkül az egyes emberek soha nem lehetnek a munkáltatók egyenrangú partnerei. De a kiszolgáltatottság nem csak a munka világában érhető tetten. Ez tapasztalható akkor is, amikor fogyasztóként állunk szemben a kereskedővel. Pocsék terméket sóztak a nyakunkba? Így jártunk. Bár azért van némi esélyünk arra, hogy peres úton érvényesítsük a jogainkat.

Sokba kerül, viszont rossz minőségű a ma már leginkább állami kézben levő valamelyik közszolgáltatás? Egyenként kevesek vagyunk, hogy bármit is tegyünk ellene, bár ezeket a rendszereket a mi pénzünkből tartják fenn. Ezekkel az egyén nem tud mit kezdeni. Tömegbe szerveződve viszont már képesek lehetünk lépni valamit. A Magyar Szakszervezeti Szövetség jelenleg a legnagyobb társadalmi szervezet, így érzékeljük, hogy milyen problémákra vár megoldást a tagság. Jelen vagyunk az ország minden területén, a gazdaság valamennyi szegmensében, s a választott tisztségviselőink meghatározó véleményformálói a helyi és az országos közéletnek. Látjuk, hogy mi folyik ma Magyarországon, így azt is tudjuk, mit kellene tenni az emberek érdekében. Ezért most kísérletet teszünk arra, hogy strukturáltan összefoglaljuk, milyen változásokra van szükség.

Készítettünk tehát egy Fehér könyvet, amelyben munkavállalói érdekképviseletként leírjuk, miként látjuk az ország állapotát, s azt is számba vesszük, mit várunk a következő kormánytól.

A kiadvány ezen a linken érhető el.

Letölthető formátumban itt érhető el.

Közel két hónapos tárgyalás után megszületett a TS Hungaria Kft. bérmegállapodása. A megállapodás a (MÁV- Csoporthoz hasonlóan) alanyi jogú és differenciált béremelést is tartalmaz. A felek módosították a vállalat Kollektív Szerződésének a munkahelyi étkeztetésre vonatkozó rendelkezéseit is.

Vasutasok Szakszervezete

Hírnök nyomtatható változata

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.